Det nya avtal som parterna tecknat innebär att IFS Cloud blir en viktig beståndsdel när Väderstad ska effektivisera sin produktutveckling. Totalt har det svenska bolaget, som jobbar med jordbearbetning, sådd och precisionssådd, 18 anläggningar i 17 länder.

Det är ungefär 2 000 användare som ska använda det molnbaserade affärssystemet. Först ut är de två produktionsenheterna i Sverige, ochi steg två ska IFS installera lösningen hos alla Väderstads försäljningsverksamheter globalt.

– Tillsammans med IFS kommer vi att kunna genomföra välkomna förändringar i vårt sätt att arbeta. Vi ska nu ersätta en betydande del av vår befintliga infrastruktur med IFS Cloud-komponenter, och kan därmed börja effektivisera våra leveransprocesser. Tack vare skalbarheten i plattformen kommer vi även kunna växa med IFS Cloud, vartefter nya affärsbehov uppkommer framöver, säger Anders Karlsson, it-ansvarig på Väderstad.

– Att ständigt utveckla sina produkter och ligga i absoluta framkant är mycket viktigt för Väderstad, och här kan IFS Cloud i kombination med vår djupa kunskap inom komplex tillverkning möta deras behov. Att vi har möjlighet att samarbeta med Väderstad på både lokal och global nivå är också en otrolig tillgång, och vi har även ett globalt supportnätverk på plats för att lösa alla problem som kan uppstå, säger Ann-Kristin Sander, Nordenchef på IFS.