Det var ungefär två år sedan som IBM meddelade att man skulle dela upp verksamheten i två bolag, där ett bolag ska jobba fristående och hantera infrastrukturtjänsterna. Ett halvår senare fick det bolaget namnet Kyndryl. Arvet från IBM märks dock fortfarande tydligt på Kyndryl, särskilt inom en del, den som jobbar med tjänster kring stordatorer.

Och det är ingen liten del av bolaget. Stordatortjänsterna står för ungefär en tredjedel av Kyndryls omsättning, och den högsta chefen för Core Enterprise, det affärsområde där stordatoraffären ligger, är dessutom svensk. Petra Goude är därmed en av sex globala affärsområdeschefer.

– Det är en stor del av Kyndryl. Runt 33 procent av vår omsättning kommer från stordatortjänster, så det är ett av våra största områden och vi vill vara den bästa tjänsteleverantören där, säger hon.

Petra Goude
Petra Goude är global affärsområdeschef för stordatortjänster på Kyndryl.

Halva marknaden

Det finns fortfarande gott om stordatorer att ta hand om i världen. Mäter man i enheten mips, som står för million instructions per second, och är ett vanligt mått för att mäta datorkraft, så har Kyndryl idag mer än hälften av den outsourcade mips-marknaden.

– Vi har ungefär 6,2 miljoner mips och övriga bolag har 6 miljoner mips tillsammans, säger Petra Goude och konstaterar att det finns ungefär 15 aktörer som slåss på den globala marknaden för stordatortjänster.

I Sverige är det framför allt bolag som Tietoevry, TCS och HCL man tampas med, och i Europa finns dessutom Atos och DXC. Och även om stordatorn ofta känns som något förlegat som är på väg bort så är det tydligt att den fortfarande spelar en stor roll. Men numera handlar mycket av den hjälp företagen behöver om hur stordatorn ska förhålla sig till respektive bolags molnstrategi.

– Det här ett otroligt roligt område att jobba med. Alla behöver hjälp, säger Petra Goude och svarar så här på vilka kunder det är som främst har stordatorn kvar.

– Det är egentligen alla branscher som sitter med stor laster, då är stordatorn bra. Som banker, försäkringsbolag, offentlig sektor, flygbolag, telekombolag och inom retail.

Hon upplever ofta att frågeställningen hos kunderna blir fel, där många ofta pratar om antingen eller, det vill säga att utgångspunkten ofta är att försöka få bort stordatorn.

– Det blir ofta en för bred diskussion. Det finns inga företag som inte driver sina mest kritiska laster där, och då kan det till exempel bli utmaningar med regulatoriska krav. Det man får göra är att titta på varje applikation. Det är vårt jobb, att hjälpa kunderna att hantera det på rätt sätt och ha rätt workload på rätt ställe. Det är det allra viktigaste. En del kanske man vill ha kvar och en del kanske man vill koppla till molnet.

Att fimpa stordatorn helt är alltså ganska sällsynt, enligt Petra Goude.

– Enligt analytikerna är det mellan 10 och 30 procent som har svarat att de vill flytta hela eller delar av sina workloads.

Tre alternativ

På Kyndryl strävar man oftast efter en hybrid modell. Petra Goude säger att strategin kring stordatorn oftast tar utgångspunkt i ett av tre huvudalternativ.

Det första är att man moderniserar på plattformen, och strävar efter att göra den så kostnadseffektiv som möjligt. Nummer två handlar om att integrera stordatorn med det publika molnet, och det tredje kallar man att flytta av, det vill säga att man tar delar av den verksamhet man har på stordatorn och flyttar till molnet.

I det publika molnet jobbar Kyndryl nära de tre stora, AWS, Microsoft och Google. Så sent som för några veckor sedan lanserades också ett nytt samarbete med Microsoft, som ska göra det ännu lättare att integrera stordatorn med Azure. Och strax innan det lanserade Google Dual Run, som ska underlätta migrering från stordatorn.

Vilken av de tre varianterna är populärast?

– Fram till nu har det varit stort fokus på modernisering av plattformen. Sedan vi lanserade med Microsoft har vi sett ett jätteintresse från kunderna att se hur man gör det för att få ett snabbt värde och enkelt kan komma åt den viktigaste datan. Om vi kollar på flytta av, så ser vi att svenska företag inte alltid vill att data ska lämna Europa.

Och vilken är billigast?

– Det är helt beroende av applikation eller workload. Stordatorn eller molnet? Det går inte att säga vilket. Vissa saker är definitivt billigare på cloud medan andra är billigare att ha kvar.

Arvet från IBM gör att Kyndryls tjänster kretsar kring både IBM i och Z-serien. De nordiska kunderna servas av cirka 700 personer, och globalt sett har man en ännu större styrka som jobbar med stordatorer, och tack vare de utbildningar som startats har återväxten varit god, enligt Petra Goude, som gärna vill ta död på myten att det bara är äldre som har den rätta kompetensen.

– Vi har över 8 000 som jobbar med det och en medelålder på 36 år, så det är otroligt kul att se den förädlingen av kompetensen, säger hon.