Det är det israeliska cyberföretaget Perception Point som i en ny rapport, baserad på en undersökning bland säkerhets- och it-beslutsfattare, går igenom de ökande kostnaderna för cybersäkerhet.

Bland resultaten märks att organisationer betalar 1197 dollar, motsvarande 12 640 kronor, per anställd och år för att hantera framgångsrika cyberincidenter i e-posttjänster, molnbaserade samarbetsappar och webbläsare.

Det här skulle innebära att ett företag med 500 anställda i snitt spenderar 600 000 dollar på årsbasis för de här ändamålen. Då ingår inte eventuella böter för brott mot regelefterlevnad, lösensummor för ransomware eller affärsförluster, något som hade kunnat få kostnaderna att rusa iväg ännu mer.

En av de största utmaningarna för de som ska skydda systemen är att hotaktörerna har förändrat sina verktyg så att de utöver e-post och webbläsare även attackerar molnbaserade samarbetsappar - något som nu är vanligare än attacker mot e-postsystemen.

Undersökningenn är gjord av Perception Point tillsammans med Osterman Research bland 250 säkerhets- och it-beslutsfattare på stora företag.