Slack vände sig under förra året till EU-kommissionen och framförde att man anser att det sätt som Microsoft integrerar Teams i Officeprodukten är orättvist.

Redan då skickade EU-kommissionen ut ett frågeformulär till konkurrenterna och i oktober i år har ett nytt frågefomulär skickats ut vilket kan ses som att en formell undersökning nu förbereds, rapporterar Reuters.

– Kommissionen undersöker (Microsofts) interoperabilitet och paketering, men mer detaljerat den här gången. De letar efter information som gör det möjligt för dem att fastställa åtgärder, säger en person med insyn.

Slack vill att EU:s konkurrensmyndighet ska beordra Microsoft att plocka ut Teams ur Office och sälja den separat.