CGI har sedan tidigare varit strategisk partner till Skandia inom infrastrukturtjänster. Nu har man tecknat ett nytt avtal, där försäkringsbolaget siktar på att modernisera infrastrukturen. CGI kommer leverera tjänster inom automation, säkerhet och regelefterlevnad samt implementera sitt Enterprise Cloud.

– CGI har under flera år levererat tjänster med hög tillgänglighet och hög säkerhet. Nu vill vi ta ytterligare steg mot högre automatiseringsgrad och kostnadseffektivitet i verksamheten. Med den nya lösningen får vi ökad flexibilitet och snabbare time-to-market för vår utveckling, säger Skandias cio Johan Clausén.

Enligt CGI kommer den nya molnstrukturen blandas mellan privata och publika molntjänster, med ambitionen att kombinera flexibilitet med kraven på hög säkerhet och tillgänglighet.

– Det finns en ökande efterfrågan på privata moln med höga säkerhetsnivåer eftersom nya bestämmelser påverkar många olika aspekter av it-hanteringen, särskilt hur data lagras, görs tillgängliga och skyddas. Detta påverkar alla typer av företag och organisationer, men särskilt de inom den finansiella sektorn, säger Rakesh Kapoor, chef för Financial Services på CGI och berättar vidare hur man ska hantera den delen.

– CGI kommer att hjälpa Skandia att hantera denna transformationsprocess mot en ökad användning av standardlösningar och genom att förbereda it-miljön för ett större inslag av molnbaserade lösningar.