Det skriver den brittiska tekniksajten The Register. 

”En granskning av nuvarande och framtida potentiella säkerhetsrisker förknippade med installation av visuella övervakningssystem i myndighetsbyggnader har kommit fram till att, i ljuset av hotet mot Storbritannien och den ökande förmågan och anslutningsmöjligheterna hos dessa system, så krävs ytterligare kontroller”, uppger den ansvarige ministern Oliver Dowden, i ett uttalande.

”Myndighetsavdelningar har därför instruerats att upphöra med utplaceringen av sådan utrustning på känsliga platser, då den produceras av företag som omfattas av den nationella underrättelselagen i Folkrepubliken Kina”.

Myndigheterna får också råd om att ingen sådan utrustning bör anslutas till myndigheternas kärnnät och uppmanas att överväga om de ska ta bort eller ersätta kinesiska videokameror som är placerade på känsliga platser, skriver The Register.