Det må finnas gott om tecken på en stundande lågkonjunktur där ute, men till konsultbolagen har den inte nått på allvar än. Tvärtom så pekar många pilar fortfarande uppåt för de noterade konsultbolagen i de nyligen inkomna rapporterna för tredje kvartalet. Enligt den sammanställning av it- och teknikkonsultbolagens rapporter som Cinode gör så är det sjätte kvartalet i rad som tillväxtsiffrorna är starka. Snittbolaget växte med 19 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol.

När det gäller lönsamheten är bilden inte lika entydig. Ungefär hälften av bolagen har ökat sina rörelsemarginaler, och allra högst visade Softronic, Prevas och Tietoevry. Bland de faktorer som påverkar marginalen negativt finns exempelvis högre lönekostnader, och det finns fortfarande en effekt med ökade kostnader för fysiska möten jämfört med hur det såg ut för ett år sedan. En del bolag uppger att kompetensbristen påverkat, men det finns även många som har rekryterat på i högt tempo.

Konsultbolagens rörelsemarginaler under tredje kvartalet i år och i fjol.
Källa: CinodeKonsultbolagens rörelsemarginaler under tredje kvartalet i år och i fjol. (Klicka för en större bild)

– Konsultbranschen har överlag höga marginaler även i tredje kvartalet i år, och för många högre än motsvarande kvartal 2021. Många projekt beslutades under 2021 och början av 2022, och har ännu inte drabbats av neddragningar motiverade av recessionen, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC, som också ser en viss skillnad mellan it- och teknikkonsultbolagen.

– Ingenjörskonsulterna är mer drabbade av låga marginaler, i och med flera av deras kunder ligger tidigt i konjunkturcykeln.

Där kan man alltså se en motsatt effekt mot hur det såg ut förra gången det knakade i marknadsfogarna. Och den starka digitaliseringstrenden gör att IDC räknar med att det kommer se relativt bra ut för it-konsulterna även framöver.

– Vid förra recessionen låg it-konsulterna väldigt tidigt i cykeln, det är en mycket tydlig ändring nu. It-investeringarna fortsätter att öka mer än BNP under både 2023 och 2024, och it är därmed mindre drabbat än andra funktioner.

Med ett tufft läge i vardande är det så klart många bolag som har extra koll på kostnaderna, men några stora nedskärningar har vi inte sett hittills i den svenska konsultbranschen. Men Martin Sundblad tror att många bolag kommer att göra förändringar i personalstyrkan.

– Vi ser en klar ökning av varsel och uppsägningar. Än så länge är de marginella jämfört med den totala arbetsstyrkan inom it, men helt klart tar företag chansen att kompetensväxla med kommande recession som motivering, säger han.

Investerar i ny personal

Ett bolag som hade det tufft med lönsamheten under det senaste kvartalet är Exsitec. Men vd Johan Kallblad låter inte särskilt orolig, vare sig över den negativa marginalen eller den generella marknadsutvecklingen.

– Det handlar nog mer om oss än om marknaden. Vi tror generellt på en ganska bra marknad, men vi har valt att investera i vår egen tillväxt och framtid, säger han om det gångna kvartalet.

– Vi brukar tycka att Q3 är en bra period att ta in ny personal eftersom det är lite mindre lite tryck då generellt och många som kommer ut från sina utbildningar. Så då brukar det vara lite enklare att hitta folk. Sedan kanske vi har överdrivit lite det här kvartalet när vi växte med 70 personer.

Johan Kallblad säger att Exsitec har rekryterat 85 personer och tappat 15, så att nettosiffran landade runt 70, vilket är en stor siffra för ett bolag som totalt har runt 500 anställda. Och eftersom det kostar att få in så många nya har det påverkat resultatet.

– Alla har högre omkostnader nu, men för vår del handlar det enbart om rekrytering. Vi behövde komma ifatt lite, men kommer nog inte öka personalstyrkan med 15 procent varje kvartal, säger han.

Och när han blickar framåt bekräftar han att it-efterfrågan ser fortsatt stark ut.

– Det verkar inte ha slagit igenom i it-branschen. Jag vet inte hur det ska bli, men vi vet att företag kan göra it-investeringar både när de vill ha tillväxt och när de vill effektivisera. Och jag gissar att automation, molnet, dataanalys och cybersäkerhet kommer vara top of mind oavsett om det är bättre eller sämre tider.

Fortsatt efterfrågan

Optimismen inför framtiden verkar finnas även hos teknikkonsulterna. Jessica Öberg, vd på Combitech, säger att det ser bra ut för konsultaffären och att det inte syns några tydliga tecken på avmattning.

– Jag tycker att vi fortfarande ser ett bra marknadsläge. Vi känner inte av en minskad efterfrågan, utan det finns fortfarande en efterfrågan på vår kompetens, säger hon och konstaterar att ett för bolaget viktigt segment har haft stora behov.

 Jessica Öberg, vd på Combitech
Jessica Öberg, vd på Combitech.

– Vi har ett starkt fotfäste inom Sveriges totalförsvar, med uppdrag både när det gäller militärt och civilt försvar och jag ser en stor efterfrågan inom industrin också, med fokus på att driva den digitala transformationen.

Combitech minskade också sin rörelsemarginal jämfört med motsvarande period ifjol. Men även här lyfter man det interna arbetet som en förklaring snarare än det generella marknadsläget.

– Om vi jämför med föregående år så är det en annan mix nu. Vi ser lite annorlunda ut i år. Vi har bland annat satsat mycket på vår egen kompetensutveckling, betydligt mer än vi gjorde under pandemiåren. Vi har dessutom rekryterat runt 200 personer under Q3. Den delen tar kraft. Det är högt tryck och vi behöver få in dem i verksamheten, säger Jessica Öberg.

Har ni fått in 200 nya eller vad landade nettosiffran på?

– Vi har tagit in 200 nya, men vi tappar också. Jag skulle säga att vi landar på ungefär hälften netto. Vi har otroligt duktiga konsulter och medarbetare. När de sitter ute hos kund är det lätt att de blir rekryterade där. Men vi är också duktiga på att attrahera och rekrytera folk. Vi investerar i vår egen framtid för att stå rustade för kommande utmaningar och möjligheter.

Totalt har Combitech drygt 2 100 anställda. Med ägaren Saab i ryggen är det naturligt att stor del av verksamheten är försvarsinriktad. Ungefär hälften av bolagets omsättning kommer från försvarssegmentet, men inte minst i det nuvarande ekonomiska läget betonar Jessica Öberg vikten av att ha en bred kundbas, och det är just bredden som gör att hon tror på fortsatt god efterfrågan framöver.

– Det är en enorm styrka att jobba inom olika domäner och segment. Vi blir inte beroende av bara ett segment eller en kund, och vi kan samtidigt dra nytta av kunnande inom olika sektorer för att sprida smarta tekniker. Vi har fortsatt stort förtroende för marknaden och vi fortsätter rekrytera, säger hon men betonar också att hon självklart har stor respekt för en kommande lågkonjunktur.

– Det är klart att det kommer finnas kunder som också påverkas av lågkonjunkturen, men vi har en tillräckligt stor kundbas för att trygga att våra medarbetare har uppdrag.