Obemannade kassor och automatiserade butiker blir allt vanligare. Amazon har sedan flera år sitt helautoamtiserade koncept Amazon Go där produkterna betalas när kunden går ut ur butiken.

Men japanska butikskedjan Lawson väljer en annan väg och låter kunderna mötas av en avatar på en skärm. Om kundens ärende är för komplicerat kliver en person som arbetar på distans in och tar hand om det – det kan handla om att svara på frågor eller att ta hand om vissa transaktioner som biljettköp, skriver The Register.

De personer som finns på distans representeras också av avatarer så att det finns ett ansikte till den röst som kommer från kassan.

Automatiska system kan kontrollera kundernas ålder för vissa köp och genom ett robotsystem kan kunderna skämtsamt uppmanas att handla något de står och tittar på i hyllan – ”den är mycket god – jag vill att du tar upp den”.

Trots automatiseringen kommer det att finnas viss personal på plats för att hjälpa kunderna ute i butiken.