Inför sin stora utvecklarkonferens re:Invent i Las Vegas lyfter molnleverantören Amazon Web Services fram ett åtagande som de kallar AWS Digital Sovereignty Pledge och som namnet antyder handlar det om att deras användare ska få ”den mest avancerade uppsättningen av suveränitetskontroller och funktioner som finns tillgängliga i molnet”.

Det här är ett svar på att länder och regioner världen över inför lagstiftning för att reglera hur och var verksamheter måste lagra data om lokala användare, exempelvis personuppgifter. De stora amerikanska molnleverantörerna försöker hitta lösningar på det här för att företag och myndigheter inte ska vända sig till lokala lösningar i stället.

Matt Garman, global försäljningschef skriver i en bloggpost att kontroll över data alltid varit en prioritet för AWS men att ständigt föränderliga juridiska krav har gjort hanteringen allt mer komplex.

”På många platser runt om i världen, som i Europa, har policies för digital suveränitet utvecklats snabbt. Kunder står inför en enorm mängd komplexitet, och över de senaste 18 månaderna, har många sagt till oss att de är bekymrade över att behöva välja mellan den fulla kraften i AWS och en funktionsbegränsad suverän molnlösning som kan hämma deras förmåga att skapa innovation, förändras och växa. Vi tycker inte att kunderna ska behöva göra det valet”.

Med det här uttalandet vill AWS berätta för sina användare att de är fullt engagerade i att bygga ut sin uppsättning av kontroller och funktioner för suveränitet i sitt moln. En del av de här funktionerna finns redan ute, som AWS Control Tower (som är en tjänst för att styra AWS-miljöer), medan andra fortfarande är under utveckling.

I uttalandet ingår också en försäkran om att kunderna alltid ska ha full kontroll över lokaliseringen av deras data, med verifierbar kontroll över hur den nås och möjligheten att kryptera den överallt.

De ska utöka sin portfölj av dataskyddsfunktioner och verktyg som ska göra så att användare över världen ska kunna ”uppfylla krav på digital suveränitet utan att kompromissa med kapacitet, prestanda, innovation och skalbarhet”, uppger Matt Garman.

Matt Garman skriver vidare att AWS lovar att göra sitt moln motståndskraftigt mot nätverksstörningar och naturkatastrofer.