Det finsksvenska it-bolaget planerar en rejäl omstrukturering. Enligt Enfo så hoppas man att uppdelningen i två fristående bolag ska stärka konsult- och it-tjänsteverksamheterna. Tanken är enligt bolaget att ”skapa starkare förutsättningar för tillväxt, utveckla respektive verksamhet mer effektivt samt att göra dem mer attraktiva för sina respektive kunder och anställda”.

Rent tekniskt planeras en avknoppning av konsultverksamheten till ett nytt bolag. Det nya bolaget, Enfo Consulting, kommer bestå av Applications & Data Sweden, Data & Analytics Finland och Digital Trust Sweden samt affärsenheten Business Application och Enfo Oyj:s samtliga dotterbolag, såsom Enfo Sweden AB, vilka alla förblir juridiska enheter under Enfo Consulting.

En omprofilering av Enfo Consulting är också planerad på sikt, och där kommer det nya varumärket meddelas under våren. Enfos konsultverksamhet verkar idag i Finland och Sverige, och 2021 sysselsatte verksamheten 469 personer med en omsättning på cirka 68,3 miljoner euro.

Det andra bolaget kommer behålla det tidigare namnet, Enfo Oyj. Det ska bestå av Enfo IT Services, som är den nuvarande Care & Data Platform IT Services-verksamheten, vilken omfattar plattformstjänster med både privata och publika moln samt datacenter, slutanvändartjänster och supporttjänster. Enfo IT Services kommer sedan att fortsätta under varumärket Enfo. 2021 sysselsatte den delen 280 personer i Finland med en omsättning på cirka 36,7 miljoner euro.

– Den planerade uppdelningen är en fortsättning på Enfos tillväxtstrategi och avser att stärka positionen för båda företagen i syfte att skapa starkare förutsättningar för deras respektive tillväxt. Den förväntas också förbättra deras konkurrenskraft då båda verksamheterna får bättre förutsättningar att tillgodose och möta sina kunders specifika behov, och samtidigt möjliggöra attraktiva karriärmöjligheter för de anställda, säger vd Mikko Valorinta om uppdelningen och konstaterar vidare:

– Vidare kan båda företagen fortsätta att bygga sin verksamhet på de nuvarande megatrenderna inom datatillväxt, övergången till molnet och vikten av digital tillit, och hjälpa våra kunder att vinna i den datadrivna framtiden.

Anssi Lehikoinen, som är vd för Enfos huvudägare Osuuskunta KPY, låter övertygad om att den stundande splitten är rätt väg att gå.

– Den planerade uppdelningen är i linje med vår strategi som ägare och vi tror att den skulle frigöra tillväxtpotentialen i båda företagen, vilket gynnar Enfo, dess kunder och aktieägarna, säger han och hoppas få in nytt blod framöver.

– Om delningen genomförs som planerat avser KPY, i enlighet med sin ägarpolicy, att söka affärs- och ägarpartners för båda företagen för att stärka deras lönsamma tillväxt. Vi ser mycket potential i Enfo och dess expertis. Vi tror att en uppdelning skulle skapa intressanta möjligheter, även när vi letar efter partners som vi kan vidareutveckla verksamheterna tillsammans med.

Det är också klart vilka som ska leda de båda bolagen. Tanken är att Mikko Valorinta blir vd på Enfo Consulting och att Nina Annila, idag chef för Enfos affärsområde Care & Data Platforms samt medlem i Enfos ledningsgrupp, kommer att bli vd på Enfo.

Det framkommer också att de nuvarande koncernfunktionerna People & Culture, Marketing & Communications, Finance och ICT samt Legal och ledningsstöd ska delas upp mellan de två företagen. Under 2021 sysselsatte de koncernfunktionerna 45 personer.

När det gäller tidpunkt för genomförande av åtgärderna återstår en del arbete. Planen för uppdelningen och de allmänna villkoren godkändes av styrelse den 25 november. Innan allt ska vara klart behöver delningsplanen även godkännas på en extra bolagsstämma, som förväntas hållas under första kvartalet 2023. Och därefter väntas delningen träda i kraft under andra kvartalet.