Med den här tjänsten ska företagen till exempel varnas om lagren börjar tömmas och hjälpa dem att hantera den typen av leveransproblem som var så vanliga under pandemin. AWS drar här naturligtvis nytta av moderbolaget Amazons erfarenheter av leverans- och lagerhantering.

Vd Adam Selipsky tog upp just problemen som varit med störningar i leveranskedjan i en keynote på den årliga utvecklarkonferensen re:Invent som pågår i Las Vegas just nu, skriver Techcrunch.

– De senaste åren har det visat sig hur viktigt det är att ha motståndskraft i leveranskedjan, när det gäller alltifrån brist på mjölkersättning till fartyg som cirkulerar i hamnar utan att kunna lasta av. Störningarna har varit utbredda. Att ta itu med problem kring lagerhållning är särskilt viktigt, uppgav han.

Med AWS Supply Chain ska företagen kunna få ”en enhetlig bild av leveranskedjedata, maskininlärningsdrivna insikter, rekommenderade åtgärder och inbyggda samarbetsmöjligheter, så att ni snabbt kan reagera på oväntade problem”, fortsatte Selipsky.

Det här är en av nyheterna som presenterats under re:Invent.

En annan nyhet som fått uppmärksamhet är AWS Clean Rooms, som ska hjälpa användare i reklam- eller marknadsföringsorganisationer att dela data med andra anställda inom företaget eller med externa partners, utan att riskera att oavsiktligt dela persondata.

– Data Clean Rooms är skyddade miljöer där flera parter kan analysera kombinerade data utan att någonsin behöva exponera rådata, förklarade Selipsky från scenen.

På säkerhetsområdet lanserades Amazon Security Lake, en datasjö för säkerhetsrelaterade data. Med denna ska organisationer kunna centralisera alla sina säkerhetsdata som samlas in från moln, lokal infrastruktur, brandväggar och andra säkerhetslösningar.

Från konferensen rapporteras också att AWS kommer att fortsätta rekrytera och planerar även att bygga nya datacenters. Detta trots de nedskärningar som sker just nu inom moderbolaget Amazon. Det säger försäljningschefen Matt Garman i en intervju med nyhetsbyrån Bloomberg.

– Jag räknar med att vi faktiskt kommer att lägga till ytterligare personal nästa år, säger Garman. Vår verksamhet växer fortfarande snabbt.