De tre KTH-studenterna Filippa Kärrfelt, Mikael Törnwall och Isak Pettersson hittade i studierna i datavetenskap ett gemensamt intresse i naturlig språkbehandling. Nu står de i färd med att lansera en egenutvecklad plattform, Dialog Therapy, byggd på den här tekniken som vänder sig till logopeder för att dessa ska kunna skapa och dela individanpassade uppgifter till sina patienter.

Naturlig språkbehandling brukar förkortas NLP efter engelskans natural language processing och handlar kortfattat om att låta maskiner bearbeta och analysera stora mängder mänskliga språkdata. Det är således en del av maskininlärning och det var också i samband med ett antal ML-projekt på utbildningen som de tre studenterna kom i kontakt och fastnade för tekniken.

Filippa Kärrfelt, som är teknikchef på bolaget som heter Dialog speech and language technologies, säger att en egenskap med NLP är att man med relativt enkla medel kan laborera med egna modeller och system.

– Vi tränade en modell på texter från Harry Potter-böcker. Modellen fick generera meningar och gissa ord som kom därifrån. Det är väldigt roligt och lätt att se brister och problem i den här typen av ML-modeller, men också att se vad styrkan är.

Plattform för logopeder

Det var så de insåg att de vill bygga större projekt, som kunde användas på riktigt, med hjälp av språkteknik.

– Vi började fundera på vad det finns för områden man applicera NLP, talsyntes och talat språk på, för att hjälpa människor.

– Det finns många lösningar för utbildning och språkinlärning. Men vi upptäckte att det inte finns särskilt mycket lösningar för logopeder samtidigt som det finns stor potential för tekniken inom det området.

Det de började bygga blev därmed en plattform för logopeder, där den här yrkesgrupper ska kunna skapa och dela språkuppgifter med varandra och med patienterna. Patienterna kan sedan få uppföljning och specifika uppgifter som ska hjälpa dem i behandlingen.

Filippa Kärrfelt
Filippa Kärrfelt.

Förra hösten började de bygga lösningen och så sent som i augusti i år bildade de bolaget.

– Man får feedback på både talat och skrivet språk automatiskt, säger Filippa Kärrfelt. Det kan handla om att träna på uttal och olika ljud. Säger man ett ord rätt kan man gå vidare. Får man inte till uttalet får man feedback att träna igen.

Lanseras i februari

Plattformen är fortfarande under utveckling och ska lanseras i februari. De har gjort mycket tester, i både Sverige och Finland, bland annat tillsammans med Afasiföreningen i Stockholm, kliniker och sjukhus.

Grundarna själva har alla en teknisk bakgrund. För att kunna skala upp plattformen behöver de andra kompetenser, berättar Filippa Kärrfelt. Därför har de nu exempelvis anställt en logoped.

– Vår första rekrytering var av en logoped. För att få det här att fungera i praktiken när man skalar upp måste vi kunna klassificera uppgifter då det blir rimligt för användarna. Om det bara finns 50 uppgifter behövs kanske inte det, men vi måste skala upp och då behöver vi den kompetensen.

– I förlängningen vill vi också kunna ge mer detaljerad feedback både i talat och skrivet språk, som till exempel ’jag tror du sa B i stället för P’ och den typen av mer specifik information.

Högt upp på önskelistan står också någon som är bevandrad i frågor som medicintekniska regler och krav. Det behövs för att kunna verka i sjukhusvärlden som är en reglerad miljö.

– Man måste ha rätt certifieringar och så vidare för att det ska gå lätt att sälja till sjukhus eller vårdsektorn, där har vi inte all kompetens i dag.

Byta mellan språk

När plattformen lanseras nu i början av nästa år är tanken att sjukhus och kliniker ska kunna köpa det här som en tjänst. Bolaget är en del av KTH Innovation, som hjälper till med en del av finansieringen och de har även fått stöd från Almi och Vinnova.

Parallellt med lanseringen har de också inlett ett arbete för att få in privata investerare.

Det de lanserar nu blir vad Filippa Kärrfelt kallar ”en klassisk första version”, men målsättningarna är högt ställda.

– Vi hoppas kunna bli en aktör internationellt. Vi har utvecklat en version för Finland och vi har en strategi för att det ska vara lätt att byta mellan språk. Det går därför att få upp plattformen på till exempel tyska på bara några dagar.