I ett utkast som EU:s cybersäkerhetsbyrå Enisa arbetar med föreslås ett certifieringssystem som ska garantera molntjänsters säkerhet. Det handlar bland annat om att molntjänsterna skulle drivas från EU, att alla alla personuppgifter ska lagras och behandlas ska lagras i EU, rapporterar Reuters som tagit del av utkastet.

"Molntjänstleverantörernas registrerade huvudkontor och globala huvudkontor ska vara etablerat i en EU-medlemsstat", står det i dokumentet.

Men nu reagerar den amerikanska handelskammaren och tolv andra organisationer för reglerna som skulle kunna innebära att leverantörer som Amazon, Google och Microsoft och andra leverantörer av molntjänster från länder utanför EU skulle kunna utestängas från den europeiska marknaden.

Kritikerna ser kraven som politiska snarare än tekniska och säger att de ”verkar vara utformade för att se till att leverantörer från länder utanför EU inte kan få tillträde till EU-marknaden på lika villkor, vilket hindrar europeiska industrier och regeringar från att fullt ut dra nytta av dessa globala leverantörers erbjudanden”.

Men Enisa framhåller att utkastet till certifieringssystem innehåller tre nivåer där den högsta nivån bara skulle användas för en litet antal fall som kräver den högsta säkerhetsnivån och skulle inte omfatta alla molntjänster.