Det är Tietoevry Connect som sedan tidigare har tecknat ett ramavtal med Region Skåne på totalt tolv år. De nya tre år som tecknats är den andra förlängningen inom ramavtalet, och när det nya avtalet gått ut återstår ytterligare fem år av ramavtalet.

Med ett värde på 180 miljoner kronor per år beräknas det totala värdet på förlängningen vara 540 miljoner kronor.

Tietoevrys uppdrag handlar om att fortsätta hjälpa till med digitaliseringen av vården. Leveransen innefattar tjänster för infrastruktur, drift, lagring och applikationer. Kritiska system för sådant som journalhantering och patientdata utgör en viktig del av leveransen, och därför utgör säkerhet och tillgänglighet centrala delar.

– Med tanke på den känsliga data som hanteras inom regionen har säkerhet alltid stått högst upp på agendan för vårt samarbete, konstaterar Ulrika Bergman, kundansvarig på Tietoevry Connect.

Automation, molnlösningar och modernisering utgör också viktiga beståndsdelar, enligt Lars-Erik Håkansson, Sverigechef på Tietoevry Connect.

– Region Skåne är en av våra allra viktigaste kunder och vårt samarbete sträcker sig långt bak i tiden. Vi är mycket glada att få deras fortsatta förtroende att tillhandahålla och utveckla regionens it-miljö och därmed bidra till leveransen av den samhällskritiska verksamhet som Region Skåne ansvarar för. De ställer höga krav på proaktivitet och innovation och vi är stolta över att stötta dem i deras ambition att ständigt förbättra sina tjänster, säger han.