68 procent av företag och organisationer i Norden lägger mer pengar på cybersäkerhet, enligt en ny undersökning som molntjänstleverantören Fastly låtit genomföra bland 204 nordiska it-beslutsfattare på företag med över 500 anställda.

Distansarbete skapar nya utmaningar för cybersäkerheten, 80 procent oroar sig över hur den påverkar den nya arbetskulturen.

Dessutom hamnar distansarbetet i topp som enskild faktor som driver hotet mot cybersäkerheten det närmaste året – 49 procent pekar ut det.

En annan risk som pekas ut är att den interna utbildningen kring säkerhetshoten är för dålig – 42 procent bekymrar sig över det.

Och säkerhetsmedvetandet lyfts fram som avgörande också i it-säkerhetsföretaget Nixus Cybersecurity Index där 180 beslutsfattare inom cybersäkerheti norra Europa deltagit.

48 procent av dem anser att bristande säkerhetsmedvetande är deras mest kritiska punkt just nu.