Den 8 december:

Sedan i fredags är det många som undrat vad som har hänt, och det får vi delvis fortsätta undra. För de två mest väsentliga frågorna, vem incidenten varit riktad mot och vem som legat bakom det inträffade är fortfarande höljt i dunkel.

– Vi har lagt ner kommunikationen för tillfället och haft fokus på att återställa funktionerna, säger Softronics operativa chef Mathias Kjelberg om varför man inte velat svara.

Men nu är alla kunder igång igen?

– Vi jobbar så fort vi kan med att återställa funktionerna.

Är det a-kassorna de riktat in sig på eller vem är attacken riktad mot?

– Jag förstår att man vill veta det. Utredning pågår och det är polisanmält, så det är under förundersökningssekretess.

Är det verkligen hemligt vem man riktat sig mot?

– Det är det vi har polisanmält, så det kan jag inte gå in på.

Vem ligger bakom då?

– Jag kan inte uttala mig om det för de specifika fallen. Marcus Murray (från säkerhetsföretaget Truesec) var på tv igår och pratade generellt om att det finns två typer av kriminella, de som vill ha lösen och statsaktörer.

Det var mer än en kund som drabbades. Hur har det kunnat sprida sig så mycket? Har ni problem med att hålla isär kunderna från varandra?

– Nej, vi har inte problem med att separera kunderna. Men utredningen pågår som sagt och vi jobbar enligt ett standardiserat förfarande.

Men alla era kunder har inte drabbats?

– Vi har många kunder, varav några är driftkunder som har drabbats.

Exakt vilka som är driftkunder framgår inte av bolagets offentliga kundlista, som totalt innefattar 600 kunder. Och det är som sagt inte alla kunder som drabbats. En annan samhällskritisk verksamhet som är kund till Softronic är 1177. Men där har det inte varit några problem.

Har de säkrare drift?

– Vi vill leverera en standard. Sedan är det vissa kunder som har vissa krav, och baserat på de avtalen levererar vi.

Så om man tar 1177 som exempel, har de högre krav än a-kassorna?

– Jag vill inte bidra till spekulation så jag vill inte svara på det

Det är väl precis spekulationer det blir när ni inte svarar?

– Vissa kunder har väldigt specifika önskemål i sina upphandlingar. Men det går inte att dra några generella slutsatser på det sättet.


Den 6 december:

Landets a-kassor ligger fortfarande nere och kan inte göra några utbetalningar. Detta på grund av de problem som drabbat deras driftleverantör Softronic. Johan Ahlgren, kommunikationschef på Sveriges a-kassor, säger att det jobbas för fullt.

– Vi utreder det här tillsammans med vår driftleverantör, säger han.

Hur ser prognosen ut?

– Vi jobbar intensivt och har gjort så från början, och vi jobbar med att ta reda på vad som har hänt.

Vad kan man säga då, vad är det som har hänt?

– Det går inte att avgöra nu. Vad vi gör från a-kassornas del är att försöka öppna upp systemen så fort som möjligt. Normalt sett sker utbetalning på torsdagar. Ambitionen är att vi ska kunna göra en utbetalning nu på fredag. Men för att lyckas med det måste vi få igång systemen under dagen.

Det svaret kom runt klockan 15 på eftermiddagen. Johan Ahlgren hoppas fortfarande att det kan ske under kvällen.

– Vi har en god prognos om att vi ska öppna systemen idag. Men när det kommer ske är inte klart än, säger han och betonar att det är många som drabbas av förseningen.

– Det är mellan 30 000 och 35 000 som just nu får arbetslöshetsersättning.

Och om ni inte får igång det idag, när kommer pengarna betalas ut då?

– Då är det på tisdag

Vi har också vid upprepade tillfällen sökt Softronic, men de hänvisar enbart till det nya meddelande som skickades ut under måndagsmorgonen:

”Softronic valde som tidigare meddelats att i förbyggande syfte natten till den 2:a december stänga ner all nätverkstrafik till Softronics driftmiljöer.
Vi har kontinuerligt arbetat tillsammans med branschexperter för att hantera situationen kraftfullt och genomfört prioriterade aktiviteter. Arbetet har hittills givit positivt resultat och vi har återstartat en del system samt planerar för en fortsatt successiv återstart av nätverkstrafiken”.

Den 2 december:

Alla kunder som har sin drift hos Softronic har drabbats nu på fredagsmorgonen. Så här skriver bolaget i ett pressmeddelande om vad som har hänt:

”På grund av en säkerhetsrelaterad incident har vi under natten, i förebyggande syfte, valt att stänga ner all nätverkstrafik till Softronics driftmiljöer. Detta innebär att flera av våra kunders system för närvarande är otillgängliga. Tillsammans med branschexperter arbetar vi för att minimera påverkan”.

Bolagets vd Charlotte Eriksson och operativa chef Mathias Kjelberg vill inte svara på exakt vad som har hänt och vilken typ av incident det handlar om, utan väljer att utgå från den kommunicerade informationen.

– Vi undersöker en incident. Mer för att riskera att vi inte ska hamna i ett dåligt läge så gör vi det här i förebyggande syfte för att inte få verksamhetsstörande åtgärder, säger Charlotte Eriksson.

– Vi får hänvisa till den information vi skickat ut. Vi har stängt nätverksmiljön och det påverkar de kunder som har sin drift hos oss, säger Mathias Kjelberg.

Vad säger ni till kunderna, hur länge tror ni det fortsätter?

– Vi har en uppfattning om vad det handlar om men har valt att inte lämna några prognoser.

Vilka kunder är det som drabbats?

– På grund av kundsekretess hänvisar vi till varje kunds egen information.

Bland kunder som drabbats finns bland annat a-kassorna, vars system ligger helt nere. En annan är Huge Bostäder, som nyligen förlängde sitt kontrakt med Softronic.

Det kanske går att säga hur många kunder det gäller? Hur många kunder har ni totalt?

– I årsredovisningen har vi över 600 kunder. Men det är många av de kunderna som inte är driftkunder. Vi har valt att hålla det generellt i det här läget eftersom vi har mer än en kund som vill gå ut med sin egen information.