USA:s cybersäkerhetsmyndighet Cisa och landets federala polis FBI skriver att den avancerade hotgruppen Cuba Ransomware vid augusti 2022 fått in hela 60 miljoner dollar i lösensummor från 100 organisationer

FBI själva har sett en stor ökning av drabbade organisationer i USA. Bland de drabbade syns organisationer inom finans, sjukvård, kritisk infrastruktur samt myndigheter.

Cisa och FBI skriver också att tredjepartskällor har identifierat en möjlig länk mellan Cuba Ransomware-gruppen, Romcom Remote Access Trojan-gruppen och Industrial Spy-ransomwaregruppen.

Märk väl att Cuba Ransomware inte har någon känd koppling till landet Kuba, mer än namnet. Gruppen misstänks vara baserad i Ryssland.

Läs också: Mikko Hyppönen om största cyberhoten mot företagen: ”kommer rita om spelplanen”