Häromåret bildade finländska Cinia, amerikanska Far North Digital och japanska Arteria Networks ett gemensamt konsortium med namnet Far North Fiber.

Målsättningen är att koppla ihop Europa och Japan med hjälp av en undervattenskabel som går via Arktis, något som skulle kapa tiden det tar att skicka data mellan Frankfurt och Tokyo med 30 procent.

Den tänkta dragningen går från Norge till Island och Grönland och sedan vidare förbi Kanada och Alaska till Japan. Enligt en tidigare plan skulle kabeln gå längs med den ryska kusten, men den planen har skrotats.

Enligt nyhetsbyrån Reuters har Far North Fiber nu lyckats säkra en investering på 1,1 miljarder euro (motsvarande 12 miljarder kronor), något som innebär att det troligtvis bara är en tidsfråga innan kabeln blir verklighet.

I dagsläget förbinds Europa och Japan via kablar som går genom Suezkanalen, något som gör att de kan skadas av den täta trafiken.