Sedan 2017 har EU utfärdat böter till Google på sammanlagt 8 miljarder euro (motsvarande 87 miljarder kronor), detta då företaget anses ha brutit mot unionens konkurrenslagar.

Nu rapporterar nyhetsbyrån AP att Google har för avsikt att överklaga domsluten, detta då man inte tycker att lagarna är tillräckligt tydliga.

I det första målet dömdes Google till att betala 2,4 miljarder euro för att ha missbrukat sin ställning när det kommer till prisjämförelser.

I det andra målet dömdes Google till att betala 4,125 miljarder euro för att ha missbrukat sin ställning när det kommer till mobila operativsystem.

I det tredje målet dömdes Google till att betala 1,49 miljarder euro för att ha missbrukat sin ställning när det kommer till den digitala annonsmarknaden.

Med tanke på att Google drar in över 100 miljarder euro per år bara på sina annonser lär företaget inte ha några större problem med att betala böterna, men man anser ändå att det är värt att ta kampen mot EU.