Disney har nu presenterat sitt nya AI-verktyg Fran som kan användas för att verklighetstroget föryngra skådespelare.

Metoden ska bara ta fem sekunder per bildruta samtidig som ansiktets identitet fortfarande bevaras. Något som andra AI-baserade föryngringsprogram haft svårigheter med. 

Fran är tänkt att användas för visuella effekter inom film och ska vara produktionsredo.

Du kan se det hela demonstreras i närmare detalj i klippet ovan.

Läs också: OpenAI:s nya version av GPT-3 skriver ännu bättre dikter