En färsk prognos från analysföretaget IDC pekar mot att marknaderna för pc och surfplattor fortsätter krympa. Leveranserna av pc och surfplattor väntas minska med nästan 12 procent under 2022. Därefter väntas minskningen fortsätta 2023.

Men överskottslager tvingar också tillverkare till kraftiga rabatter på produkterna, och att röra sig från premiumsegmentet till mellanklassegmentet, enligt IDC:s analytiker.

– Faktum är att både pc- och surfplattetillverkare kommer att kämpa de kommande månaderna, då både volymerna väntas minska och även de genomsnittliga försäljningspriserna, säger Jitesh Ubrani, analytiker på IDC.

– På väldigt kort sikt tvingas tillverkare och kanaler till kraftigt rabatterade priser, och så länge den ekonomiska nedgången fortsätter så kommer produktmixen även att flytta från premiumsegmentet till mellanklassprodukter.

Å andra sidan anger rapporten också att försäljningen av pc och surfplattor fortsatt kommer att ligga över de nivåer som gällde före pandemin.