AI som kan hjälpa till att dra ner på bostadskostnaderna står överst på svenskarnas AI-önskelista. 53 procent väljer det som det område som de är mest intresserade av.

Det visar en undersökning som är framtagen av Insight Intelligence tillsammans med Göteborgs universitet, Lunds universitet, Bolagsverket och Postnord.

Siffran är ungefär densamma som i motsvarande rapport från förra året – 51 procent – men denna gång har det också ställts följdfrågor som visar att det i första hand handlar om att få hjälp att optimera sin energiförbrukning, 87 procent av alla som vill få stöd att minska sna kostnader pekar ut just det, överlägset fler än de som vill ha stöd med kostnader för vatten, drivmedel eller mat som alla ligger på runt en tredjedel.

64 procent säger sig inte ha någon eller ganska liten kunskap om AI, men trots det är fler positivt än negativt inställda – 42 procent mot 24 procent.

Mest oroas svenskarna för att AI-stödet ska ge fel råd och rekommendationer – det uppger 46 procent. Nästan lika många, 43 procent, oroas av att AI-genererat innehåll som Att det falska nyheter, syntetiska bilder och videor ska göra det svårare att skilja mellan sant och falskt och 35 procent är oroliga för den personliga integriteten.

43 procent tycker att det behövs mer reglering av hur AI får utvecklas. Mest effektivt anses reglering på EU-nivå vara, det anser 50 procent, medan 43 procent ser nationell lagstiftning som mest effektivt.