Riskkapitalföretaget Atomico har släppt årets upplaga av State of European Tech, en rapport som beskriver hur teknikutvecklingen ser ut i vår del av världen.

Enligt rapporten har den ekonomiska turbulensen lett till att de europeiska teknikföretagen tappat motsvarande 4,2 biljoner kronor i värde under 2022, vilket gör att de nu har ett sammanlagt värde på 28 biljoner kronor.

– Det har varit ett tufft år med krig i Ukraina, inflation, räntehöjningar och geopolitiska spänningar över hela kontinenten, säger Tom Wehmeier från Atomico i en kommentar till CNBC.

Som exempel anförs att värdet på Spotify har minskat med 60 procent, medan värdet på Klarna har minskat med 85 procent.

Antalet nya ”enhörningsföretag”, det vill säga företag med ett värde på minst en miljard dollar, har å sin sida minskat från 105 stycken 2021 till 31 stycken 2022.

Experterna räknar emellertid med att nedgången bara är tillfällig och att de kommande åren ser betydligt ljusare ut.