Målet i EU-domstolen gällde två chefer i en koncern av investmentbolag som hade bett Google att ta bort sökresultat som länkade till deras namn i en del artiklar som kritiserade gruppens investeringsmodell, skriver EU-domstolen i ett pressmeddelande.

De ville också att Google skulle ta bort miniatyrbilder av dem från sökresultaten.

Google avvisade detta med motiveringen att dessa artiklar och fotografier ingick i ett yrkesmässigt sammanhang. De hävdade också att de inte hade kännedom om huruvida uppgifterna i artiklarna var felaktiga eller ej, enligt pressmeddelandet.

En tysk domstol begärde därefter rådgivning från EU-domstolen som slår fast att sökmotorleverantören måste ta bort sådana uppgifter om en person som begär det bevisar att de är ”uppenbart felaktiga”.

”Sökmotorleverantören är således skyldig att efterkomma en begäran om borttagande när den person som har framställt begäran lägger fram relevant och tillräcklig bevisning som kan styrka densamma, och som kan bevisa att det är uppenbart att de uppgifter som förekommer i det indexerade innehållet är felaktiga”, skriver EU-domstolen i pressmeddelandet.