För ungefär en månad sedan blev det klart att namnet IP-Only skrotas för gott. Och det nya Globalconnect fortsätter ta form.

Globalconnect Group skapades genom fusion av norska Broadnet, danska Globalconnect och svenska IP-Only och nu är planen att man ska arbeta som ett företag på samtliga marknader, där Tyskland och Finland också ingår utöver de skandinaviska länderna.

Därmed vill man också göra det mindre landscentrerat. Den nya organisationen, som träder i kraft vid årsskiftet, kommer istället utgå från bolagets strategiska nyckelområden som är B2B, B2C, Netco och Finance.

– Vår nuvarande organisation har tjänat oss väl fram till nu, men när vi går in i nästa fas kommer vi att leverera ännu snabbare på våra ambitiösa tillväxtplaner. Enhetliga B2B- och B2C-organisationer på våra marknader säkrar ett snabbt och anpassat beslutsfattande som gör att vi kan fortsätta på den inslagna vägen. Vårt omfattande gränsöverskridande fibernät ger oss en unik position i norra Europa, och vår nya organisation är utformad för att uppfylla vår ambition att ansluta alla delar av samhället med framtidssäkra konnektivitetstjänster, säger koncernchef Martin Lippert.

Utöver Martin Lippert kommer koncernledningsgruppen bestå av den tidigare B2B Norge-chefen Charlotta Rehman, som får titeln B2C och People & Brand, Per Morten Torvildsen, som ska leda Netco samt ekonomichef Henrik Schibler.

B2B Danmark-chefen Louise Hahn blir får också en chefsroll inom Netco, där även Jacob Zentio Larsen kommer ingå. Dessutom har Monika Juul Henriksen, tidigare vd på Visma Enterprise, rekryterats som ny chef för B2B Danmark. Sofia Lisa Dinesen fortsätter som direktör för hållbarhet och ledningsstöd samt får ansvar för koncernstrategi och fusioner och förvärv, och Niels Printz tar över B2B Norge.

Yan Zheng, chef för Digital Solutions, Brynjar Andersen, chef B2C Norge, marknadschef Kamran Alemdar och Henrik Hammarström, chef för B2B Sverige stannar i sina nuvarande roller.

– Jag vill särskilt säga välkommen till de nya medlemmarna i vår ledningsgrupp, som alla bidrar med exakt den erfarenhet och kompetens som vi behöver för att leverera på vår strategi och våra tillväxtambitioner, säger Martin Lippert.

Ett annat resultat av den nya organisationen blir att flera chefer slutar. Däribland två av de svenska toppnamnen.

Sverigechef Regina Donato Dahlström, som även ansvarat för Globalconnect Carrier, bestämde sig redan 2021 för att söka sig vidare men har varit kvar för att slutföra ägaren EQT:s delvisa utträde. Även Fredrik Borg, chef för B2C Sverige, lämnar liksom Jannie Laurberg, chef för People, Culture & Strategy samt teknikchef Anders Kuhn Saaby.

– Var och en har haft en viktig del i Globalconnects resa och jag vill tacka dem för deras insatser å hela ledningsgruppens vägnar. De har gjort en verklig skillnad för vår verksamhet, våra kunder och våra medarbetare. Jag respekterar fullt ut deras beslut att utnyttja möjligheten att söka nya utmaningar, och jag önskar dem lycka till, säger Martin Lippert.