Dart är det sextonde mest populära programmeringsspråket i dagsläget och om allt går enligt planerna släpper Google en större uppdatering i mitten av nästa år.

En av de stora nyheterna i version 3.0 är en satsning på ”sound null safety”, något som i korthet innebär att variabler inte längre ska kunna få ”null” som värde.

Ända sedan 1964 har null använts i programmering när data saknas, är okända eller kommer senare, men funktionen har under årens lopp orsakat mängder med buggar i våra program och appar. Genom att minska användningen av null hoppas Google kunna minska mängden buggar.

Vill du veta mer i ämnet kan du ta del av ett blogginlägg av Dart-utvecklaren Michael Thomsen med titeln The road to Dart 3: A fully sound, null safe language.