Säkerhetforskare vid Ben-Gurion University i Israel har nu visat en ny angreppsmetod, Covid-bit, som kan använda elektromagnetisk strålning ihop med en billig antenn och en smartphone för att stjäla data, rapporterar Zdnet

Metoden skulle kunna användas för att komma åt även högst skyddade datorer som inte har någon kontakt med vare sig internet eller något nätverk.

– Attacken är osynlig eftersom den genomförs från en vanlig process på användar-nivån, kräver inte några rot-privilegier och fungerar även inom en virtuell maskin, säger Mordechai Guri, vid Ben Gurion University.

Angriparen måste däremot först ha fysisk tillgång till målet för att plantera ett skadeprogram på den som kan manipulera datorns processor så datorn börjar avge elektromagnietisk strålning. Angriparen måste också vara inom cirka två meter från själva måldatorn för att överföringen ska fungera. Däremot behöver den inte vara i samma rum så anfallsmetoden hindras exempelvis inte av väggar.

Förutom att se till så bara behörig personal får vara i närheten av system som ska skyddas föreslår forskarna att det skulle gå att skydda sig genom att begränsa frekvenserna som används av vissa processorer och använda antivirusprogram som kan upptäcka ovanliga processormönster.

Läs också: Cyberattack mot Öland – kommunernas it-system drabbade