Den globala marknaden för tekniker för lowcode-utveckling ökar med 19,6 procent nästa år jämfört med 2022, enligt en ny prognos från analysföretaget Gartner. Därmed väntas lowcode-marknaden omsätta 26,9 miljarder dollar 2023.

Ett ökat behov av att automatisera på företagen samt att allt fler i verksamheterna lär sig teknik kommer att innebära att det kommer att råda stark efterfrågan på de här teknikerna de närmaste åren, enligt rapporten.

– Organisationer använder i allt högre grad lowcode-utveckling för att möta växande krav på snabb applikationsleverans och högt anpassade och automatiserade arbetsflöden. Att utrusta både professionella it-utvecklare och personer utanför it-avdelningen med olika lowcode-verktyg gör det möjligt för organisationer att nå den nivå av digital kompetens och leveranshastighet som krävs för den moderna agila miljön, säger Varsha Mehta, analytiker på Gartner.

Applikationsplattformar för lowcode beräknas vara den största komponenten på marknaden för lowcode-utveckling och väntas växa med 25 procent för att nå nästan 10 miljarder dollar i omsättning 2023.

En växande del av de som använder lowcode-verktyg är personer utanför it-avdelningen. 2026 väntas dessa stå för minst 80 procent av den totala användarbasen, vilket är en uppgång från 60 procent 2021, enligt Gartner.