Med ett nytt treårsavtal har Iver utökat och förlängt sitt samarbete med Nordic Choice Hotels, som har drygt 200 hotell i Norden och Baltikum. Utöver driften av hotellkedjans kärnapplikationer, ska Iver även hjälpa till en fortsatt digital och hållbar utveckling. I det nya avtalet ingår även rådgivande tjänster, service desk samt förvaltning av Azureplattformen.

– Iver har blivit en viktig strategisk partner för Nordic Choice Hotels. Vårt samarbete har utvecklats över tid och Iver har visat förmåga att utveckla leveransen i takt med våra förändrade behov och strategiska inriktning. Framöver kommer vi arbeta tillsammans för att utveckla Nordic Choice Hotels digitala möjligheter med fokus på förflyttning till molntjänster. Vi har stora ambitioner att genom en ökad digitalisering utveckla bättre kundupplevelser och en mer kostnadseffektiv verksamhetsmodell, en resa där Iver är en viktig partner, säger Eirik Bogsnes, chef för Hotel Services på Nordic Choice Hotels.

– Hotellbranschen utvecklas snabbt och utmanas ständigt av en målgrupp som förväntar sig snabb, effektiv och problemfri service. Samtidigt är affärsmodellerna sårbara med marknadsförutsättningar som kan förändras över en natt. Det ställer höga krav på infrastruktur, skalbarhet och kostnadskontroll. Vi ska fortsätta att vara en långsiktig partner till Nordic Choice Hotels där kontinuerlig digital utveckling med fokus på hållbarhet står på agendan, säger Ivers chef för Enterprise Magne Solberg.