Alla som varit med i it-branschen ett tag vet hur riskabelt det är att försöka sig på att förutse nästa års viktigaste tekniktrender. Vem hade till exempel inför årsskiftet 2019-2020 kunnat gissa sig till att en pandemi skulle tvinga stora delar av yrkesgrupperna i hela världen från kontoret till hemmet för att bedriva jobbet därifrån?

Ingen yppade i december 2019 att de stora tekniktrenderna som låg framför oss var videokonferenslösningar, samarbetsverktyg och en explosion av pc-marknaden.

Drygt två år senare invaderade Ryssland Ukraina, energipriser och inflation sköt i höjden och de globala problemen i leveranskedjorna förvärrades. Nu när it och teknik är en så basal del av samhället får makrohändelser av det här slaget djupgående effekter på hela it-branschen.

Det är alltså, som sagt, svårt att veta vad som väntar runt hörnet i denna snabbrörliga sektor. Dock går det att urskilja några stora penseldrag när man talar med analytiker och experter – och här är de tekniker vi tror kommer att sätta störst avtryck på de svenska it-avdelningarna 2023.

Hållbarhetsteknik – slå två flugor i en smäll

I stort sett alla analytiker tar upp hållbarhet som en viktig trend 2023 och framöver. Det kommer att ställas allt större krav på att de investeringar som görs i teknik är hållbara ur ett klimatperspektiv.

Det handlar om att minska sina egna utsläpp, att se över leverantörskedjan och partnernätverken, och om att föra in miljötänket i affärsstrategier och att utveckla lösningar för andra att undvika eller få ner utsläppen.

Som ett exempel här kan man ta upp en rapport från analysföretaget Gartner, CEO and Senior Business Executive Survey, som gör gällande att miljömässig hållbarhet är den tredje viktigaste faktorn, efter prestanda och kvalitet, bland vd:ar som planerar att investera i nya produkter under 2022/2023.

För företagen gäller att hitta strategier för att nå finansiella vinster och hållbarhetsvinster samtidigt. Att exempelvis investera i AI för att optimera rutter minskar kostnader samtidigt som det också minskar utsläpp av växthusgaser.

Automatisering – lågkonjunkturens viktigaste vapen

Att låta program utföra rutinuppgifter som tidigare skötts av människor – automatisering – väntas bli ännu viktigare i tider av besparingar och lågkonjunktur som tros ligga framför oss. Många marknadsbedömare spår att automatisering de facto kommer att göra att it-investeringarna håller sig på en hyfsat hög nivå även under en lågkonjunktur, då organisationer satsar på sådana verktyg för att spara och effektivisera.

Analysföretaget Radar tror att företagen kommer att använda automatisering bland annat som ett verktyg mot inflationen, för att få ner kostnaderna för energi eller mänsklig påverkan i processerna.

Säkerhet – 2023 måste frågan upp på ledningsnivå

Det här är en fråga som avancerat på dagordningen i de flesta organisationer de senaste åren och kommer fortsätta göra så. Det är inte bara ett ämne för it-avdelningen utan måste upp på lednings- och styrelsenivå, särskilt på grund av det latenta ransomware-hotet.

Under det gångna året fanns en tendens till att just ransomware-attackerna minskade som en följd av kriget i Ukraina och att de här gängen därmed var upptagna med andra slags attacker. Analytiker befarar dock att det relativa lugnet är tillfälligt.

Inom det här området pågår den ständiga katt-och-råtta-jakten mellan försvarare och angripare, och det viktigaste verktyget i det sammanhanget är nämnda maskininlärningstekniken. Just nu är det försvararna som besitter expertisen på området – men experter är oroliga för att angripare inom en snar framtid kommer att börja använda sig av avancerad maskininlärning i sina attacker.

Branschmoln – skräddarsydda och vertikala paket

De stora molnleverantörerna börjar i allt högre grad rikta in sina lösningar mot särskilda branscher som hälso- och sjukvård, fordonsindustri eller finansbranschen. Många branscher vill ha en egen, färdig och anpassad lösning som de bara kan sätta igång med.

Varje bransch har sina egna krav, förutsättningar och regleringar – och därför behövs skräddarsydda lösningar.

Microsoft har släppt Azure-lösningar riktade mot finansiella sektorn och tillverkningsindustrin, Google har lanserat paket som riktar sig till detaljhandeln, tillverkning och energibranschen, AWS har kommit med program för fordonsindustri och hälso- och sjukvård. Bara för att ta några exempel.

Maskininlärning – omsusade verktyg gör stora avtryck

Maskininlärning, det vill säga att träna program att utföra olika uppgifter, revolutionerar just nu så många olika sektorer att det är grundläggande i alla heta tekniktrender. Det här kommer bara att förstärkas.

Analysföretaget IDC kom under året med en rapport där de prognostiserar att den globala AI-marknaden kommer att växa med 19 procent per år fram till 2026 för att då nå en omsättning 900 miljarder dollar (då inkluderar de förutom mjukvara även tjänster och hårdvara).

En av de allra mest uppmärksammade lanseringarna under fjolåret var Open AI:s chattbot Chat GPT – som spås göra stort avtryck under det nya året, inte bara när det gäller att författa texter utan också på områden som systemutveckling och säkerhetsarbete.

Chat GPT är en variant av den GPT-3-modellen som är en av de mest kraftfulla och omfattande maskininlärningsmodellerna för naturligt språk som finns. Det finns flera liknande verktyg och tjänster, som banar vägen för att maskininlärning letar sig ut till allt fler användare.

Ett annat Ai-verktyg som är värt att hålla ögonen på under 2023 är Deepminds Alphacode som är kapabelt att programmera på egen hand och som sägs kunna hitta kreativa lösningar på olika problem. Enligt en uppsats är verktygets programmering i nivå med vad människor kan åstadkomma.

Teknik för distansarbete – verktygen vässas hela tiden

Den stora förflyttningen som varit de senaste åren, där anställda i allt högre grad arbetar på distans istället för på kontoret, diskuteras fortfarande livligt. Men man måste konstatera att hybridarbetet, att en del arbete sker från hemmet och en del från kontoret, är här för att stanna.

En undersökning bland svenska it-specialister visar att så gott som samtliga vill arbeta på distans i någon form och många företag i branschen anpassar sina tjänster därefter.

Samtidigt fortsätter leverantörerna av samarbetsverktyg, Microsoft, Google, Slack, Cisco, Zoom och många fler att hela tiden uppdatera sina verktyg för att arbetet ska ske så smidigt som möjligt.

Överst på listan hos många organisationer inför 2023 står att hitta balansen mellan att ge anställda som arbetar på distans flexibiliteten de behöver för att vara produktiva och att samtidigt försäkra sig om att tekniken möter behoven hos de som arbetar på kontoret.