11

Johan Torstensson, Sverigechef Tietoevry och vd Tietoevry Connect

Vilka trender kommer utmärka 2023? Någon särskild teknik, eller någon typisk produkt eller leveransmodell eller nåt annat som kommer att sticka ut och definiera 2023?

– Det finns en fråga som sticker ut mer än någon annan och blivit extra viktig det senaste året. Den digitala suveräniteten har hamnat högst upp på nordiska bolag och myndigheters agenda. Frågan har aktualiserats av Rysslands krig i Ukraina, sabotaget mot Nord Stream 2 och med Sveriges ansökan till Nato som alla kraftigt har påverkat det geopolitiska läget. Alla organisationer måste under 2023 se över hur de hanterar sin data och hur de kan säkerställa att deras verksamheter fungerar i händelse av det värsta scenariot och samtidigt kunna svara mot det regulatoriska landskapet som med all sannolikhet fortsätter att skifta nästa år. Här är jag stolt att vi som ledande tech-bolag i Norden kan erbjuda den mix av molnlösningar och expertis som behövs för att tackla just de här frågorna.

Hur har den makroekonomiska situationen påverkat er under året, och hur påverkar den er planering inför nästa år?

– Vi är såklart uppmärksamma på det makroekonomiska läget med hög inflation men ännu märker vi inte av någon större nedgång i efterfrågan hos våra kunder. Vi ser i stället att investeringarna riktas om till molnet och mjukvarulösningar som fortsätter att öka, vilket är en förutsättning för våra kunders konkurrenskraft också i tuffare ekonomiska tider.

Vad tror du kommer vara it-köparens största utmaning?

– Att hitta rätt techkompetens och att stärka sin molnmognad. Kompetensbristen fortsätter att vara en huvudvärk för oss och våra kunder och Sverige behöver fler som vill jobba med tech för att vi ska kunna lösa många av dagens stora utmaningar. Vi vet också att alldeles för många organisationer kämpar med sina molnstrategier och hur man hanterar sin data och inte tappa i innovationstakt.

Vad tror du kommer vara it-köparens största möjlighet?

– It-köparen har all möjlighet att bli en viktig drivkraft för hållbarhet inom sin organisation, och bidrar till att digitalisera samhället. Här kan de säkerställa hållbara val som innefattar datacenter som drivs med förnybar energi, användning av cirkulär hårdvara och digitala lösningar som alla bidrar till en sänkning av koldioxidutsläpp eller möjliggör cirkuläret.

Vad blir viktigast för er under det kommande året?

– Vi kommer fortsätta ha en nära dialog med kunderna och lösa deras behov tillsammans med vårt ekosystem av partners. Vi behöver också rekrytera nya talanger och stärka vår position som attraktiv arbetsgivare. I ett osäkert ekonomiskt läge ställs affärsmodeller på sin spets och vi kommer hjälpa våra kunder att effektivisera sina produkter, tjänster och organisationer. Här spelar också vår egen strategi en viktig roll, då vi kommer fortsätta att stärka våra affärsenheter för att vara bäst på marknaden inom framför allt molntjänster, konsulttjänster och branschspecifik mjukvara.

fr

Fredrik Sidmar, vd Telia Cygate

Vilka trender kommer utmärka 2023? Någon särskild teknik, eller någon typisk produkt eller leveransmodell eller nåt annat som kommer att sticka ut och definiera 2023?

– Många verksamheter är i ett tufft läge. Samtidigt som fortsatt digitalisering är viktigt för att både bli effektivare och kunna differentiera sitt erbjudande på en allt mer konkurrensutsatt marknad, så behöver det balanseras mot ett ökat behov av att skydda sina digitala tillgångar. Man vill kunna nyttja skalfördelarna och innovationskraften i molnlösningar, men behöver samtidigt ha stenkoll på hur data hanteras, produceras och lagras. Det tror jag kommer öka fokus på själva it-infrastrukturen och accentuera de krav vi redan ser: en motståndskraftig hybrid it-miljö där flexibilitet och skalbarhet samsas med säkerhet och robusthet.

– Den utvecklingen kommer att driva efterfrågan på nya typer av nättjänster som sd-wan. Vi kommer att se fortsatt ökade investeringar i säkerhetstjänster, både i teknik och i specialistkompetenser. Ett annat område som redan bubblar och där vi ser att intresset bara ökar är lokala drifttjänster för it, som är på modet igen. Kunderna vill använda tekniken från hyperscalers men vill att utveckling, test och drift av kritiska applikationer hanteras av säkerhetsklassad personal i lokala datahallar. Framför allt har vi sett allt fler upphandlingar där kunderna väljer att kravställa på en helhetslösning för den digitala infrastrukturen, till exempel där lokala och centrala datanät paketeras med säkerhetstjänster och drifttjänster för vissa kritiska applikationer.

Hur har den makroekonomiska situationen påverkat er under året, och hur påverkar den er planering inför nästa år?

– Självfallet så påverkar det som händer i omvärlden även oss och våra kunder, och det är något vi tar höjd för när vi nu lägger våra planer för nästa år och framåt. Samtidigt ser vi just nu en god efterfrågan på marknaden för våra tjänster, särskilt inom våra fokusområden lokala nät, säkerhet och moln. Det vill vi fortsätta kapitalisera på under nästa år.

Vad tror du kommer vara it-köparens största utmaning?

– Motståndskraft tror jag kommer att vara ett nyckelord för it-köparna en tid framöver. Både avseende leveranskedjor och säkerhet. Även om det ser ut som om påverkan från halvledarbristen ser ut att lätta tror jag att it-köparna kommer att fortsätta att påverkas under stora delar av 2023. Och situationen med halvledarna gör det också tydligt att riskerna påvisas, och bräckligheten, i den globala leveranskedjan. Därför tror jag att många it-köpare idag och under kommande år funderar på hur de kan ta kontroll över situationen och säkerställa den leveranskapacitet som de kommer att behöva. En balansförflyttning mot lokala drifttjänster och lokala aktörer kan vara en sådan utveckling. På så vis kan man också delvis motverka valutarisker, kopplat till infrastrukturtjänster som produceras i andra länder.

– Den andra utmaningen jag skulle vilja lyfta är de allt mer påtagliga säkerhetshoten, där vår turbulenta omvärld har accelererat utvecklingen. Det är knappast längre en fråga om man kommer att bli utsatt för intrångsförsök eller säkerhetshot, frågan är hur riskerna kan minimeras och effekterna kan mitigeras. Slutligen kommer inflationen att bli allt mer påtaglig även för it-köparna. Ökade hårdvarupriser som en följd av komponentprisutvecklingen har man redan märkt av, men under 2023 kommer det också att bli allt mer tydligt hur kostnadsutvecklingen också återspeglas i indexjusteringar av drifttjänster och ökade konsultpriser. Samtidigt är ju investeringar i it och automatisering kanske en av de främsta möjliggörarna för att mitigera effekterna från inflationen.

Vad tror du kommer vara it-köparens största möjlighet?

– Rätt investeringar i it kommer att vara nyckeln för att adressera många av de stora utmaningar såväl företagen som samhället står inför de kommande åren såsom exempelvis energieffektivisering, kostnadsökningar, hållbarhet, digitalisering och säkerhetshot. Komponentbristen har under de senaste åren varit en barriär för denna utveckling. När vi nu ser en gradvis förbättring så kommer fler verksamheter kunna tillgodogöra sig ny teknik och gasa i sin digitala utveckling.

Vad blir viktigast för er under det kommande året?

– Att vi fortsätter bygga vårt erbjudande och spetskompetens inom våra fokusområden lokala nät, säkerhet och moln, samt att vi inom Telias företagsaffär vinner fler gemensamma affärer. Givet de trender vi ser på marknaden så finns här en stor potential att få full utväxling på hela vår portfölj, växa affären och verkligen axla rollen som en viktig digitaliseringspartner till några av landets största företag och offentliga verksamheter. Under året har vi förtroendet av flera kunder att leverera den typen av helhetslösningar. Ellevio är ett exempel, fler kommer det bli.

fdf

Micael Holmström, vd på Tretton37

Vilka trender kommer utmärka 2023? Någon särskild teknik, eller någon typisk produkt eller leveransmodell eller nåt annat som kommer att sticka ut och definiera 2023?

– När vi tittar in i kristallkulan så ser vi ett 2023 där människor i större grad kommer att arbeta regelbundet tillsammans, fysiskt, igen. Detta som en naturlig motvikt till det enkom distansarbete som blev modus operandi under pandemin. Dels för att vi människor för det mesta är sociala varelser och mår bra av att ses, men också för att vissa typer av uppgifter lämpar sig bättre för det fysiska mötet. Vissa människor tenderar helt enkelt att framstå som superhjältar när de får en penna och en bunt gula lappar i handen.

– Tekniken kommer som sagt inte att ersätta det fysiska mötet för skapande aktiviteter under 2023, men däremot så kommer vi att se fortsatta framsteg när det gäller AI/AR. Bättre, snabbare och smartare. Naturligare. Förstärkta upplevelser som spänner över den verkliga och digitala världen.

– Elektrifieringen, uppkoppling och molnet utgör fortfarande basen för vår fortsatta digitala utveckling och cybersäkerhet kommer även under 2023 vara prioritet ett på listan för vårt lands cio:er och it-chefer.

– Vi kommer också se att lowcode- och nocode-plattformar fortsätter att vinna mark. Varför utveckla allt från början när du istället kan använda färdiga byggklossar för det vardagliga och lägga allt fokus på det som är specifikt ditt. AI-kodstöd i kombination med public cloud och low code/no code ger ett löfte om en hög utvecklingstakt på ett kostnadseffektivt sätt. Mycket attraktivt, trots inlåsningseffekten.

– Jag personligen tror att konceptet empowered product teams, EPT, kommer att fortsätta att vinna mark. Med det menar jag mer autonoma, tvärfunktionella och kompletta produktteam, integrerade direkt i affären, och som samverkar med andra produktteam i en nätverksmodell. Dessa team är både snabba och flexibla samt fokuserade på att leverera mätbara resultat. De använder framåtlutade arbetssätt inom produktledning, design och teknik för att nå sina mål. De verkar för att skapa tjänster som kunderna älskar och som också tillgodoser affärens behov. De arbetar för att tidigt och kontinuerligt eliminera risker relaterat till önskvärdhet, genomförbarhet och lönsamhet.

– Jag tror även att allt fler företag och organisationer kommer att plocka hem sin produktutveckling från outsourcingleverantörerna för att istället driva den i egen regi med stöd av strategiska partner. Man börjar helt enkelt inse det strategiska värdet av att äga sina digitala förmågor i en värld där it inte längre stöttar affären utan snarare är affären. Mot den bakgrunden blir det viktigt att bygga rätt produkt på rätt sätt, kostnadseffektivt, samt att snabbt kunna anpassa sig till förändrade omständigheter. Just på grund av detta så tror jag att EPT är något vi kommer att se mer av under 2023. Och då samtidigt att storskaliga centraliserade funktionsfabriker kommer att minska. Vi ser samtidigt allt fler företag och organisationer slutar prata om mjukvaruutveckling som projekt och istället prata om produkt. Här gäller helt enkelt den gamla devisen ”det som inte är under utveckling är under avveckling”.

Hur har den makroekonomiska situationen påverkat er under året, och hur påverkar den er planering inför nästa år?

– Jag tror att vi alla har påverkats av den makroekonomiska situationen, med den högsta inflationen på decennier och elpriset som det självklara samtalsämnet vid varje kaffepaus. Detta har i sin tur fört upp effektivisering högt på agendan igen. Ett intressant och viktigt fokus som inte helt sällan leder oss in i cirkulära resonemang. Vi behöver bli effektivare och spara pengar. För att lyckas med detta behöver vi bättre digitala produkter och förmågor. För att uppnå detta behöver vi investera. Våra kunder och andra med dem, vet att digitaliseringen inte kan vändas och att de som investerar nu kommer att få ett ännu större försprång på morgondagens spelplan. För oss som konsultbolag är detta givetvis goda nyheter som innebär en god bas för vår fortsatta tillväxt även om vi planerar för en mer modest sådan under 2023 jämfört med tidigare år.

Vad tror du kommer vara it-köparens största utmaning?

– En av de största utmaningarna blir att navigera vilken teknik de ska bygga själva och vilken de ska hyra som en tjänst. 2023 blir året då on-prem-lösningar försvinner och till fullo ersätts av SaaS. Och som om inte det var svårt nog så ska de välja mellan en allt större uppsjö av möjliga lösningar. Custom, lowcode, nocode med mera. Vår bransch rör sig i en otrolig hastighet och ställer verkligen it-köparens beställarkompetens på rejäla prov. Idag då it är affären, så behöver man verkligen säkerställa att man tar med alla perspektiv i sina beslut och faktiskt vågar vara modig. Det är i uppförsbackarna man rycker som det brukar heta.

Vad tror du kommer vara it-köparens största möjlighet?

– Inför en eventuell stundande lågkonjunktur så tror jag att många skulle säga it-köparens förhandlingsstyrka. I klarspråk: deras förmåga att pressa priserna. Men det är jag inte så säker på. Vi har ett stort underskott på tech-kompetens i Sverige samtidigt som våra svenska bolag konkurrerar på en allt mer global marknad och digitaliseringen går som sagt inte att vända. Jag tror snarare möjligheten ligger i att vi nu förmodligen går mot en marknad med lite bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Detta skapar möjligheter för bolag som tidigare haft svårigheter att attrahera topptalang att bemanna upp och starta riktigt spännande digitala initiativ oavsett om det rör sig om egna anställda eller konsulter. Det dyraste som finns är som det brukar heta att handla billigt, men nog är 2023 ett år då man kan få mycket pang för pengarna om man vågar satsa.

Vad blir viktigast för er under det kommande året?

– Det absolut viktigaste för oss är att fortsätta att hjälpa våra kunder att återvinna sin digitala framtid genom att tillsammans samskapa grymma tech-produkter och förmågor som skapar värde för dem och i sin tur deras kunder. För att möjliggöra detta fortsätter vi att aggressivt investera i våra medarbetare och deras kompetensutveckling. Kunskap och kunskapsdelning sitter i vårt DNA och det är därför att man väljer att jobba på Tretton37. Vi är medvetna om att hela vårt bolagsvärde går hem varje dag klockan fem och vi kämpar stenhårt för att de skall längta tillbaka varje morgon.

– Vår satsning på kompetensutveckling delar vi dessutom givetvis med oss av till våra kunder, då vi erbjuder dem att ta del av olika utbildningar och workshops tillsammans med våra medarbetare. Detta kombinerat med vårt starka engagemang i olika tech communitys och initiativ inom mentorship, diversity, sustainability med mera förblir vår nyckel till framgång även under 2023. Som Pippi skulle sagt ”Den som är stark måste också vara snäll”.