Med hjälp av AI-teknik vill det uppmärksammade Malmöbolaget Ablemind öka precisionen i bedömningen av en persons psykiska ohälsa och på så sätt lätta på bördan och underlätta arbetet för vårdcentraler och psykologmottagningar, som lever under ett allt större tryck från människor som behöver stöd.

Katarina Kjell, som är chefspsykolog och medgrundare av bolaget, säger att trycket är särskilt stort under storhelger som jul och nyår

– Det finns så mycket förväntningar kring jul, vi ska träffas och känna gemenskap, kärlek och trygghet. För många är det inte så: många känner sig ensamma eller otrygga, upplevelser som är tvärtemot vad vi ser i sociala medier, vilket ofta förstärker känslan av misslyckande. Det konsumeras också ofta mycket alkohol vilket lätt resulterar i konflikter, bråk och besvikelser.

Katarina Kjell, som är psykolog i grunden, berättar att bolaget startade som ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova vid Lunds universitet. Tekniken de utvecklar bygger på maskininlärning och naturlig språkbehandling. Data har hämtats in från 16 kliniska studier, som tillsammans omfattar 10 000 deltagare och som spänner över tio år. Med detta som grund kan de ge insikter om diagnostisering, behandling och uppföljning av psykisk ohälsa.

Fördela resurserna rätt

Behovet av tekniskt stöd i den här branschen är stort, säger Katarina Kjell. Det handlar i slutändan om att resurserna ska läggas där de gör som mest nytta.

– Det är ett enormt tryck på psykiatrin. Det saknas personal, det är enorma köer och mycket IVO-anmälningar på grund av väntetiden.

– Jag minns känslan jag själv hade när jag arbetade kliniskt att det måste finnas mer effektiva metoder för att spara tid och avlasta. Ett system som ger mig som kliniker information om patienten. Om vi som fält kan ta in och öppna för ny teknik så skapas ett enormt värde.

Ablemind är i dag sju anställda, varav tre systemutvecklare som förfinar tekniken. Tjänsten säljs som en saas-tjänst. Bolaget har sedan starten 2019 fått en hel del uppmärksamhet och utsågs i somras till årets startup på Malmö näringslivsgala med motiveringen:

”Med användaren i fokus har årets vinnare skapat en smart och tekniskt avancerad lösning som bidrar till ökat välmående. Samtiden präglas av hållbarhet och med två års social distansering bedömer juryn att behovet är större än någonsin av en tjänst som hjälper både anställda och arbetsgivare att både förebygga och hantera psykisk ohälsa.”

AI analyserar chattsamtal

Inför de hektiska helger som nu ligger framför oss har Ablemind ingått ett samarbete med välgörenhetsorganisationen Mind, som syftar till att stärka upp deras stödarbete med hjälp av teknik.

Katarina Kjell berättar att deras teknik automatiskt ska analysera chattsamtal mellan stödsökande och volontärer för att utvärdera samtalen. Alla data är anonymiserade påpekar hon.

Under 2021 besvarade Minds volontärer exempelvis 79 000 samtal bara i självmordslinjen. Ablemind menar att de genom att analysera personens egen beskrivning av sitt mående kan ge minst 69 procents högre precision i bedömning och uppföljning jämfört med kliniska skattningsskalor.

– Vi analyserar stora mängder anonymiserade data, och får på så sätt koll på vad människor söker hjälp för, vilka områden och teman det handlar om. Med det som grund kan vi ge verksamheten insikter och utifrån det kan de även utbilda och fortbilda volontärerna inom områden där det behövs.

Fakta

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

Här finns också hjälp:

Mind: chat.mind.se, mejlsvar@mind.se, telefon: 90 101.

Bris: Ring, mejla eller chatta. Telefon: 116 111.

Jourhavande präst: Telefon: 112.

Jourhavande medmänniska: Telefon: 08-702 16 80

Barn och ungdomspsykiatrin: Hitta närmaste mottagning på bup.se.

Källa: Ablemind