Unionen går nu vidare i tvisten mot Klarna. Fallet visar att det finns en stor okunskap om fackets roll, kollektivavtal och vad det innebär att förhandla och samarbeta med facket.

9 av 10 svenskar omfattas av idag av kollektivavtal, men inom tech-branschen är täckningen lägre. Vinsterna för de företag som förstår vad de kan tjäna på att teckna ett avtal är därmed stora, inte bara vid förändringar i verksamheten utan också genom att man blir mer attraktiv som arbetsgivare.

Grundprincipen för kollektivavtal och den svenska modellen är att arbetsgivare och fackliga organisationer tillsammans kommer fram till vilka regler som ska gälla. Det är en flexibel modell som ger skräddarsydda lösningar för varje bransch, och som skapar stabilitet utan påverkan av politiken.

Modellen är erkänt framgångsrik. I EU lyfts Sverige ofta som ett föregångsland och den lovordas av EU-kommissionen som framhåller värdet och även har en tydlig politik för att främja kollektivavtalsförhandlingar. Även internationella institut, som OECD, lyfter värdet och betonar att avsaknaden av kollektivavtal är ett problem för företagen eftersom det tvingar fram statliga oflexibla lösningar.

Det här är en artikel från Computer Sweden Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Att teckna kollektivavtal handlar om att ge anställda ett paket som bland annat gör att viktiga saker som löner, arbetsvillkor och uppsägningstid får branschanpassade regler. Reglerna är framförhandlade av de arbetsgivarorganisationer och fackförbund som själva finns i branschen.

En viktig del av modellen är medarbetarnas inflytande. Med ett kollektivavtal har medarbetarna möjlighet till större insyn och möjlighet att påverka situationen vid exempelvis förändringar i verksamheten. Det gynnar även arbetsmiljön när medarbetare kan vara med och påverka den verksamhet man är en del av.

När det finns kollektivavtal på arbetsplatsen vet alla vad som gäller och det blir mer tid för både arbetsgivaren och medarbetarna att fokusera på verksamheten.

Många företag inom tech-branschen tycks nu gå en skakig framtid till mötes och neddragningar hotar fler. Har man ett kollektivavtal på plats är det enklare att göra rätt vid personalneddragningar.

Kollektivavtal ger även medarbetare som blir uppsagda stöd till omställning. Med stöd från kollektivavtalade omställningsorganisationer som till exempel TRR får fler än 9 av 10 nytt jobb eller utbildning inom ett halvår. Alla uppsagda från företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och därmed har kollektivavtal, har tillgång till detta förmånliga stöd.

I år kom arbetsmarknadens parter dessutom överens om ett nytt huvudavtal som, tillsammans med riksdagsbeslutet om ett nytt omställningsstudiestöd, ger anställda på företag med kollektivavtal möjlighet att studera, där ersättningen motsvarar upp till 80 procent av lönen under ett helt år.

Sist men inte minst visar ett kollektivavtal att ett företaget är seriöst och satsar långsiktigt. Det gäller både när man ska konkurrera om ny personal och i affärsförbindelser med andra företag eller vid olika typer av upphandling då kollektivavtal ofta är ett krav – inte bara från stat, kommun och landsting, utan även från många företag.

Svenska tech-bolag är ledande inom ny teknologi. Nu är det dags att komma i kapp när det gäller synen på den svenska arbetsmarknadsmodellen och teckna kollektivavtal!

Martin Linder, ordförande Unionen
Sen Kanner, ordförande Unionen Klarna