Att ta hjälp av AI-assistenter i prgrammeringen blir allt mer populärt samtidigt som verktygen som kommer ut på marknaden blir fler och fler. En forskningsrapport från Stanford University visar att det inte är helt okomplicerat.

Rapporten går under namnet ”Do Users Write More Insecure Code with AI Assistans” och forskarna bakom arbetet svarar jakande på den frågan. Det rapporterar The Register.

Dessutom menar forskarna att hjälp från AI-assistenter tenderar att lura utvecklarna om kvaliteten på koden, genom att de tror att den är bättre än vad den är.

”Vi fann att deltagare med tillgång till en AI-assistent ofta producerade fler säkerhetsbrister än de utan sådan tillgång, särskilt tydliga är resultaten inom strängkryptering och SQL-injektion”, skriver de i rapporten. ”Överraskande nog fann vi också att deltagare som hade tillgång till en AI-assistent var mer benägna att tro att de skrev säker kod än de som inte hade tillgång till en AI-assistent”.