Chattboten Chat GPT har väckt stor uppmärksamhet på sistone, detta då den med hjälp av artificiell intelligens genererar texter av osedvanligt hög kvalitet.

Med tanke på att Google har tagit fram en liknande lösning med namnet Lamda (Language Model for Dialogue Applications) funderar företaget nu på hur man bäst ska kunna möta konkurrensen från Chat GPT.

Enligt CNBC har Google inlett tester av ett antal tänkbara rivaler till Chat GPT som baseras på just Lamda, däribland en chatbot som kallas för Apprentice Bard som klarar av att ge utförliga svar på användarnas frågor.

På en fråga om Google planerar att säga upp fler anställda svarade Apprentice Bard att det är osannolikt att det blir fler uppsägningar under 2023, detta då aktien har stigit med 70 procent sedan januari 2022.

En annan variant är tänkt att integreras i Googles sökmotor, detta då det finns en oro över att Chat GPT på sikt kan komma att användas i konkurrerande sökmotorer. En sådan utveckling skulle kunna utmana företagets ledande position i segmentet.

Exakt hur Lamda ska integreras i Googles sökmotor återstår att se, men troligtvis blir det i ett första skede aktuellt att låta chattboten sköta enklare supportfrågor.

Förmodligen får vi veta mer om Googles planer i samband med företagets årliga konferens i maj.

Läs även: Chat GPT – ett högteknologiskt cirkustrick eller den första riktiga AI:n för dagligt bruk?