Bristen på systemutvecklare är stor runt om i världen. Organisationer möter den bland annat med att använda lowcode- och nocode-plattformar i allt högre grad. Det konstaterar vår amerikanska systersajt Computerworld som tagit tempen på den här marknaden.

Enligt en rapport från Morgan Stanley finns det nu 26 miljoner utvecklare i världen – men behovet väntas vara 38 miljoner redan 2024.

Lowcode-teknik är utformad för att i praktiken vem som helst, även de som saknar systemutvecklingskompetens, ska kunna utveckla applikationer och på så sätt täppa till det här gapet.

De senaste fyra åren har försäljningen av den här typen av utvecklingsplattformar ökat med mer än en miljard dollar årligen, från 3,47 miljarder dollar 2019 till 8 miljarder dollar 2022.

Under de kommande två åren väntas den här marknaden vara den snabbast växande inom hyperautomation, enligt analysföretaget Gartner. I år väntas lowcode-plattformarna växa med 25 procent till ungefär 10 miljarder dollar.

– Organisationer vänder sig allt mer till lowcode-tekniker för att möta växande krav på applikationsleverans och högt anpassade automationsflöden, säger Varsha Mehta, analytiker på Gartner.

De allt högre kostnaderna för teknisk kompetens och en växande hybrid arbetsstyrka kommer också att bidra till att lowcode-utvecklingen snabbas på.