I ungefär hälften av de fallen stals data i attacken, rapporterar Bleeping Computer.

Det är cybersäkerhetsföretaget Emisoft som gått igenom och sammanställt data från offentliga rapporter, uttalanden som gjorts, läckor på Dark Web och tredjepartsunderrättelser.

Enligt denna data drabbade ransomware 105 län (counties), 44 universitet och högskolor, 45 skoldistrikt och 24 vårdgivare.

Emisoft betonar dock att alla ransomware-offer inte berättar om vad de utsatts för och att det därför kan finnas ett mörkertal. ”Sanningen är att ingen med säkerhet vet om antalet attacker är oförändrat eller om det trendar upp eller ner”, konstaterar de i rapporten.