GDPR-böterna minskade med 36 procent förra året – från 1,3 miljarder euro som betalades 2021 till 832 miljoner euro, motsvarande 9,3 miljarder kronor, uppger Atlas VPN som analyserat uppgifter från databasen GDPR Enforecementtracker. Uppgifterna är dock inte heltäckande eftersom alla ärenden inte offentliggörs.

Det som sticker ut i analysen är att Facebooks moderbolag Meta betalade över 80 procent av den totala bötessumman som utdömdes i EU. De enskilt största sanktionsavgifterna för Meta var 405 miljoner euro som utdömdes i september för att barns personuppgifter på Instagram legat offentligt exponerade och 265 miljoner euro som utdömdes i november för att ha uppgifter om användare ska ha skrapats från offentliga profiler under 2018 och 2019,

Meta ska hittills ha betalat omkring en miljard euro för GDPR-överträdelser.