Europeiska telekomoperatörer har under en tid legat på för att EU ska tvinga amerikanska nätjättar som Google, Meta och Netflix vara med och betala för telekomnäten i Europa, eftersom de står för en så pass stor del av trafiken.

Men nu går organisationen European Internet Exchange Association ut och menar att de här förslagen riskerar att innebära sämre kvalitet på tjänsterna för internetanvändare över hela Europa och att de kan ”skapa nya systematiska svagheter” i kritisk infrastruktur. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.

Organisationen framför sina synpunkter i ett brev till EU-kommissionären Thierry Breton.

I brevet står bland att ”internet är ett komplext ekosystem, och det är beslutsfattare som ytterst är ansvariga för systemeffekter som följer av politiska val”. De påpekar också att lagstiftare inte borde prioritera ”administrativa regler över tekniska behov eller ett högkvalitativt internet”.