En färsk rapport från analysföretaget Canalys visar på ett kraftigt ras för pc-marknaden i Västeuropa i slutet av förra året.

Under tredje kvartalet minskade leveranserna med 22 procent jämfört med samma period året före, vilket innebär att det levererades 12,8 miljoner bärbara och stationära pc. Särskilt illa såg det ut för de bärbara datorerna – där tappet var 25 procent.

– MInskningen för pc i Västeuropa accelererade under tredje kvartalet. Den tidigare robusta företagsmarknaden faller i samma takt som konsumentsegmentet. Framför allt är det små och medelstora företag, i högre grad än stora organisationer, som har skurit ner på pc-inköpen, säger Kieren Jessop, analytiker på Canalys.

Den minskade efterfrågan har även ökat lagernivåerna, konstaterar Canalys.

Stabilt bland företagen

När Computer Sweden gör en rundringning bland stora aktörer på den svenska pc-marknaden pekar de på att jämförelserna görs med en period (tredje kvartalet 2021) då pc-försäljningen i Europa var extremt hög som en följd av att alla organisationer gick över till distansarbete då.

– När pandemin slog till ökade omsättningen väldigt kraftigt, men inte lika mycket här i Sverige, eftersom vi redan hade hög pc-penetration. Det här innebär att det heller inte säljs så väldigt mycket färre pc nu, säger Mats Löwnander som är försäljningsdirektör på Atea.

– Vi har faktiskt inte märkt av nedgången ännu. Under tredje kvartalet får skolorna sina leveranser, så då gick det uppåt för oss.

Den tuffare konjunkturen märks dock av, även när det gäller den svenska pc-marknaden, men fortfarande är det mest konsumenter och mindre företag som dragit i bromsen, menar Mats Löwnander.

– Än så länge är hela den offentliga sektorn stabil. Även när det gäller de stora företagen ser det stabilt ut, men där får vi väl se vad som händer framöver.

– Det stora tappet är på smb-marknaden. Det är den krympande konsumentmarknaden som drar med sig de mindre företagen. Om det är inflation och man har höga elräkningar är kanske inte en ny dator det första man köper.

Återgått till normalläge

Mats Jentzen, försäljningschef för klientlösningar på Dell, säger att pc-jätten fortfarande ser en efterfrågan även om den inte är på samma nivåer som det varit under de senaste åren, då företagen ställde om till distansarbete.

– Jag skulle säga att efterfrågan på pc har återgått till ett normalläge, som det var före covid-19. Det som skedde under pandemin, den ökningen, var artificiell. Företag köpte på sig stora volymer för att säkra sina leveranser. Det vi ser nu är en avmattning till normala nivåer.

– Samtidigt vill jag säga att pc:n aldrig varit starkare än den är nu. Den är navet i hela det här nya sättet att arbeta. Det pågår väldigt mycket diskussioner och projekt ute i organisationer, och vi har kunder och partners som behöver hjälp varje dag för att ta nästa steg. Det är absolut inte så att det inte sker några affärer.

Nu talas det om att lagren i distributionskanalen börjar fyllas upp och att det här kan få en effekt på priserna – kan det bli så att priserna går ner på grund av överfulla lager?

– Det är ingen fråga vi sliter med. Jag kan inte uttala mig om andras lager, men det är klart att det kan påverka om produkter måste avyttras.

– Vi fokuserar på att bära ut ny teknik till användarna, och nu är det dags för nya lanseringar till våren: Nya generationer maskiner med nya processorer.

Kortsiktig prispåverkan

Att lagren på sina håll börjar bli fulla beror på att många aktörer i pc-kanalen köpte på sig mycket produkter för att ha hemma, då leveranskedjorna var osäkra, säger Mats Löwnander på Atea.

– Nu har leveranserna varit stabila ett tag. Men också detta gäller i högre grad konsumentmarknaden och de som har köpt på sig produkter som riktas dit.

Att lagren fylls på kan få en viss kortsiktig påverkan på priset, tror Mats Löwnander.

– Å andra sidan har vi inflation och en svag svensk krona som ger motsatt effekt, så på det stora hela kommer vi att få se att priserna går upp 2023. Men i det korta perspektivet och på enskilda produkter kommer det säkert gå att hitta fynd.