Postnord har med hjälp av konsultjätten TCS tagit ett nytt grepp vid sina postterminaler. När lastbilarna ska fyllas gäller det att hitta rätt fyllnadsgrad. Utmaningen med att lyckas fylla bilarna så effektivt som möjligt blev också utgångspunkten för det nya projektet.

– Det var ett initiativ från Postnord, inspirerat av ett besök hos TCS, där man hade berättat om att man med hjälp av algoritmer kan omvandla 2D till 3D. Utifrån det fick jag idén att ta en bild inne i en av våra lastbilar, vilket sedan gjorde att TCS kunde använda våra säkerhetskameror för att bedöma fyllnadsgraden, säger Christian Østergaard, som har titeln senior group strategist of it-production/IoT/AI på Postnord.

Lösningen blev alltså att använda data från de kameror från Axis som redan fanns installerade. En matematisk modell som tagits fram räknar om kamerornas 2D-bilder till 3D, och med hjälp av maskininlärning kan man därefter uppskatta utrymmet och fyllnadsgraden utifrån den aktuella lastbilens storlek.

Människor blir små blå bluppar

När Hilda Lilje, nordisk innovationschef på TCS, visar en film på hur det går till påtalar hon också att lösningen är GDPR-säker.

– Vi maskar alla människor som är med i filmerna. Alla människor man hittar på filmerna är förvandlade till små blå pluppar, säger hon om projektet som startade nyligen.

– Den första delen kom igång för ungefär ett halvår sedan. Vi har jobbat med Postnord länge och jobbar mycket med dem med med olika projekt. Just nu är det 18 portar som använder tekniken. Totalt har Postnord drygt 200 portar på samtliga terminaler.

Härrydaterminalen och terminalen i danska Køge är först ut. Christian Østergaard svarar så här på vilka terminaler som står näst på tur:

– Det är våra operativa enheter som tar beslut om det. Vi har rekommenderat att man ska överväga de största terminalerna i Sverige först, tillsammans med våra största gränsöverskridande terminaler i Norden.

Går det att säga hur mycket ni sparat på de terminaler där ni börjat använda det?

– Huvudmålet har hela tiden varit att få fram ett bra nyckeltal för fyllnadsgraden, och besparingarna kommer främst från minskade körsträckor. KPI:n för fyllnadsgraden måste sedan bli en del av och införlivas i planering, genomförande och uppföljning. Det kommer att vara ett komplext samspel mellan kundernas volymer och samtliga våra terminaler. Vi har indikationer på att vi kan minska antalet körda kilometer med 5–10 procent när systemet är fullt utbyggt. En minskning av körsträckan med bara 1 procent skulle betala för införandet av systemet på tre månader.

När kommer det vara utbyggt på alla terminaler?

– Det är oklart i dagsläget. Postnord har 42 terminaler i Norden, så det kommer att ta tid eftersom alla terminaler inte har samma kamerainfrastruktur.

Hur mycket räknar ni med att kunna minska transporterna då?

– Det viktigaste är att minska det totala antalet körda kilometer. Det varierar ständigt beroende på säsong och veckodagar. Postnord har ingen fast uppställning som vi kör med, utan vi använder huvudsakligen externa transportföretag för att hantera variationerna på löpande basis. Målet är att minska antalet körda kilometer med 5–10 procent, men det är många faktorer som påverkar.

Mätbart resultat

Det är ungefär åtta personer från TCS nordiska IoT-gäng som har varit med i Postnord-projektet. Hilda Lilje säger att hon uppskattar att jobba i små team, något som gör det att det ofta går snabbt att få saker på plats.

– Vi har lyckats göra en snabblösning genom att använda befintliga kameror från Axis. Det är inget jättestort projekt, men det har däremot ett väldigt mätbart resultat, säger hon och konstaterar att det tyder på att Postnord har en mogen organisation.

– Postnord har både viljan och modet att tänka utanför ramarna och de är dessutom otroligt nyfikna på att utforska den senaste tekniken i syfte att effektivisera sin verksamhet, vilket AI-projektet på terminalerna i Härryda och Køge är ett tydligt bevis för.

Går det att applicera den här tekniken på flera projekt?

– Det kan man göra på alla ställen där det skulle löna sig. Men först ska vi se till att Postnord får ut max av det.

Enligt Christian Østergaard finns det redan intresse för att använda tekniken på annat håll.

– Vi har redan utvecklat en app tillsammans med TCS för att kunna bestämma dimensionerna på våra större varor, som till exempel lastpallar och groupage. Vi har märkt ett enormt intresse för vår fyllnadsgradsmätning, både från kollegor och från industrin som vill använda vår lösning som white label, säger han.