De två kommande åren kommer att bli tuffa för it- och techindustrin, med en efterfrågan som minskar efter den accelerering som skedde under pandemin och med en allt mer volatil global ekonomi.

Det säger Microsofts vd Satya Nadella i en intervju med amerikanska nyhetskanalen CNBC.

De långsiktiga tillväxtutsikterna för it- och techbolag är dock starka med framväxande tekniker som artificiell intelligens, tillade han.

– De kommande två åren kommer förmodligen att bli de mest utmanande eftersom vi, trots allt, hade en betydande acceleration under pandemin och nu sker en viss normalisering av den efterfrågan. Utöver det råder verklig lågkonjunktur i stora delar av världen.

Nadella tillägger att företagen nu måste anpassa sig och rida ut efterfrågecykeln, och sedan komma ut till ”vad som kan bli ännu en massiv tillväxtcykel för techindustrin”.

Samtidigt varnar Nadella för pessimism kring techindustrins riktning och påpekar att it-jobb inte bara finns inom it-sektorn. Numera måste de flesta organisationer anställa it-personal.

– Sammantaget har it-jobben faktiskt ökat och kommer nu inom finansiella sektorn, hos energiföretag, inom detaljhandel och tillverkning och i långa loppet är det hälsosamt eftersom det innebär att alla de här branscherna kommer att sig mer av it-infrastruktur.