Det svenska konsultbolaget satsar vidare i Danmark. Århusbaserade Venzo Connect har idag elva anställda, vilket innebär en 30-procentig ökning av Redpill Linpros danska styrka. Ane Brorsen, som är regionchef för Redpill Linpro i Danmark, kommer att leda företaget.

– Jag är glad att välkomna hela Venzo Connect-teamet och dess kunder till Redpill Linpro. Att vi nu lägger till deras djupa och breda kompetens inom integration och molntjänster till vårt erbjudande kommer att vara värdefullt för våra kunders digitalisering, säger hon och konstaterar vidare:

– Med kontoret i Århus på Jylland kommer vi att stärka vår närvaro i regionen. Förvärvet är ett viktigt steg för Redpill Linpros tillväxt i Danmark.

Venzo Connect jobbar främst med integration och är specialiserat på Azure, som man använder i stor utsträckning på den danska marknaden. Bland kunderna finns flera av Danmarks största företag och organisationer inom den offentliga sektorn.

Bolagets medgrundare Mikkel Iversen blir nu ansvarig för affärsutveckling på Redpill Linpro i Danmark, och han säger så här om sina nya svenska kollegor:

– I och med sammanslagningen kommer våra kunder kunna dra nytta av ett breddat tjänsteutbud för digital innovation. Samtidigt kommer vi att tillföra viktig rådgivnings- och utvecklingskompetens till integrationserbjudandet.

Efter förvärvet har Redpill Linpro sju kontor i Danmark, Sverige och Norge och knappt 300 anställda.

– Förvärvet är ett viktigt steg för att höja tillväxttakten för Redpill Linpro i Danmark med visionen att bygga bättre digitala samhällen. För att göra detta är det avgörande att få rätt kompetens ombord, säger vd Henrik Gavelli.