Dagen innan julafton gick konsultbolaget Softronic ut och meddelade att alla system var öppna igen efter den säkerhetsincident som drabbade bolaget och dess kunder i början av december.

Bolaget konstaterar i sitt pressmeddelande att man arbetat intensivt med det som inträffade.

”Den andra december stängdes nätverkstrafik ner i förebyggande syfte för att minimera risk i våra miljöer till följd av ett säkerhetsangrepp från en extern hotaktör. Under perioden har målet varit att successivt öppna upp system på ett säkert och kontrollerat sätt i samråd med branschexperter”, skriver man också.

Många kunder drabbade

Exakt vem cyberattacken riktat sig mot vill man fortfarande inte svara på. Klart är att ett antal av bolagets kunder påverkades rejält av och under attacken, men huruvida attacken riktats mot en viss kund eller mot Softronic vill vd Charlotte Eriksson inte svara på.

– Det är fortfarande förundersökningssekretess och vi har fortfarande sekretess mot våra kunder, säger hon och pratar hellre i mer allmänna ordalag,

– Det här är mer kopplat till samhället i stort. Det har skett väldigt mycket och jag kan konstatera att det har varit mycket aktivitet kring cyberattacker.

Softronic har tidigare hänvisat till förundersökningssekretessen när man inte velat svara, och det fortsätter man alltså med.

Borde det inte gå att säga vem det är som polisanmält och vad som anmälts?

– Det vi har gått ut med och sagt är att vi har varit utsatta för en cyberattack. Det har varit från en extern hotaktör. Vi kommer inte prata om vem som ligger bakom.

Vad som däremot framkommer är att det som inträffat kommer att belasta Softronics resultat för fjolårets sista kvartal.

”Kostnader kopplade till incidenthantering och säkrande av våra och våra kunders miljöer kommer att påverka fjärde kvartalets resultat negativt. Detta innebär att resultatet för det fjärde kvartalet väsentligt kommer understiga föregående års resultat för samma period som då uppgick till 30 miljoner kronor”, skriver bolaget.

Med hur mycket har resultatet påverkas?

– Det kommer vi inte gå ut med. Vi kommer inte gå ut med mer information än så

Har attacken skadat ert varumärke?

– Det jag kan säga är att vi har jobbat väldigt hårt med incidenten. Vi har haft en väldigt tajt dialog med våra kunder. Det är viktigt för oss och vi har prioriterat det. Vårt primära fokus var att jobba med våra kunder.

Totalt har Softronic runt 600 kunder, och i samband med attacken så uppgav bolaget att den drabbat driftkunderna. Exakt hur många de är har man inte gått ut med, ochh Charlotte Eriksson håller fast vid att hon inte vill kommentera några specifika kunder.

Att vissa av era kunder drabbas hårdare än andra, beror det på att de har olika nivåer av säkerhet?

– Jag tänker inte gå in på våra kunders sekretessnivåer

Har ni vidtagit några nya åtgärder efter det som hänt?

– Metoderna kopplat till säkerhet och osäkerhet blir mer sofistikerade hela tiden, så självklart kommer vi jobba med det här framåt. Men jag vill inte berätta exakt vad vi gör för att inte avslöja något. Det är anledningen till att jag säger som jag gör och är så försiktig i hur jag uttrycker mig.