Microsoft köper nu företaget Fungible Inc som specialiserar sig på komponerbar infrastruktur som kan stärka nätverks- och lagringsprestanda i datacenter med högeffektiva och lågenergiförbrukande dataprocesseringsenheter.

Företaget skriver att Fungibles teknik kommer möjliggöra högpresterande, skalbar, disaggregerad och uppskalad datacenterinfrastruktur som är säker och pålitlig. Fungibles arbetslag blir i och med köpet en del av Microsofts datacenterinfrastruktur-team.

Microsofts Azure Core Corporate Vice President, Girish Bablani, skriver att köpet visar på Microsofts engagemang i ett diversifiera företagets investeringar i datacenterinfrastruktur.

Läs också: Microsoft på gång med jätteinvestering i Chat GPT-ägaren