Inför det första kvartalet lämnar de samlade svenska arbetsgivare som tillfrågats i undersökningen en sysselsättningsprognos på plus 23 procent, vilket är en minskning med 11 procentenheter jämfört med föregående kvartal.

När man tittar på listan över vilka branscher som förväntar sig högst ökning i sysselsättningen så toppar it-branschen, vars prognos ligger på en ökning på 37 procent. En väsentlig skillnad mot till exempel telekom, media och kommunikation, som spår en stark inbromsning utan ökad sysselsättning.

– It-branschen rapporterar en fortsatt väldigt stark sysselsättningsprognos, vilket tyder på att oron inför den stundande lågkonjunkturen inte är särskilt omfattande. Vi ser stora variationer mellan olika branscher, vilket speglar konjunkturläget vi är på väg in i, säger Michael Egnell, vd på Experis, som är en del av Manpower Group.

Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. I Sverige har 770 intervjuer genomförts, och det utfördes mellan 13 oktober och 25 november.

Och det är inte bara i Sverige it är den mest optimistiska branschen. Även om man mäter utifrån de 40 länder som deltagit i Arbetsmarknadsbarometern, så visar it den starkaste sysselsättningsprognosen inför första kvartalet.

De svenska siffrorna skiljer sig också beroende på var i landet den svarande befinner sig. I Stockholm- och Uppsalaregionen samt Mellersta Sverige, vilket innefattar Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län, är man mest optimistiska, med en prognostiserad rekryteringstakt på 29 procent. Norra Sverige och Östra Götaland är inte lika optimistiska och lämnar prognoser på 15 respektive 12 procent.

Fakta

It-branschen, +37 procent
Bank-, finans- och fastighetsbranschen, +35 procent
Hälsa-, sjukvård och Life science, +29 procent
Turistnäring samt parti- och detaljhandeln, +26 procent
Energi- och samhällsservice, +22 procent
Råvaror och gröna näringar, +19 procent

… och så ser det ut globalt
It-branschen, +35 procent
Bank-, finans- och fastighetsbranschen, +28 procent
Energi- och samhällsservice, +26 procent
Hälsa-, sjukvård och Life science, +23 procent
Råvaror och gröna näringar, + 22 procent

Så ser jobbprognosen ut i olika delar av Sverige
Stockholm- och Uppsalaregionen, +29 procent
Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +29 procent
Västra Götaland, +26 procent
Skåne och Blekinge län, +19 procent
Norra Sverige, +15 procent
Östra Götaland, +12 procent

Källa: Manpower Group