Inom EU är flera stora regelverk kopplade till digitalisering på gång. Bland de mest omtalade är AI-förordningen som ska reglera att de AI-system som används inom EU är säkra och etiska, att mänskliga rättigheter respekteras och att man samtidigt underlättar innovation.

Förordningen börjar närma sig slutstadiet men att den skulle hinna klubbas under Sveriges ordförandeskap är nog för mycket att hoppas på enligt civilminister Erik Slottner som ansvarar för digitaliseringsfrågor i regeringen.

– Det är jättesvårt att veta hur långt man kommer eftersom det också ska passera EU-parlamentet. Det kan falla på detaljer så att tro att vi ska nå i mål är nog lite överoptimistiskt, säger han.

Nå fram till trilog

Hans förhoppning är att förordningen ändå ska nå fram till en så kallad trilog – det vill säga den sista fasen där företrädare för Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet möts för att nå enighet.

Arbetet med förordningen kring digital identitet – det vill säga den förordning som ska ligga till grund för en digital plånbok där EU-medborgarna kan samla sådant som olika typer av identitetshandlingar, intyg och biljetter – har också kommit rätt långt. Även där finns förhoppningen att nå fram till en trilog.

Ligger längre bort

När det gäller datarättsförordningen, som bland annat reglerar hur privata aktörer ska vara skyldiga att ge offentliga aktörer tillgång till data, och EU:s rättsakt om cyberresiliens som handlar om att skapa en bättre motståndskraft mot cyberattacker med säkrare produkter så är tidshorisonten längre.

– Datarättsförordningen har kommit längst och där är min ambition vi ska komma fram till en allmän inriktning i ministerrådet, säger Erik Slottner.

– När det gäller cyberresiliens så handlar det mer om att driva på arbetet.

Fyra prioriteringar

Sverige har pekat ut fyra prioriteringar under sitt ordförandeskap – säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning, demokratiska värden och rättsstatsprincipen.

Så hur är då digitaliseringsfrågorna kopplade till prioriteringarna?

– Alla de här förordningarna är kopplade till dem. Inte minst datarättsförordningen – att kunna dela data på en digital inre marknad är viktigt för konkurrenskraften. Och AI kommer bara att växa och växa så det är avgörande att vi kan hantera det på ett bra och etiskt sätt.

Erik Slottner pekar på att cyberresiliens självklart faller in under prioriteringen om säkerhet – men också konkurrenskraft.

Personlig favorit

– Förordningen om digital identitet är kanske min personliga favorit eftersom den är så medborgarnära. En gemensam digital identitet får verkligen nytta inom unionen.

Han tillägger att för Sveriges del har regeringen också beslutat att gå vidare med ett statligt nationellt e-id på högsta tillitsnivå och tillsätta en utredning.

Erik Slottner lyfter till sist fram tre andra initiativ som det gäller att jobba vidare med under ordförandeskapet även om de fortfarande ligger långt bort. Det handlar om e-skyddsförordningen, rättsakten kring interoperabilitet och utbyggnaden av höghastighetsbredband.

– Vi kommer inte att nå fram till några allmänna inriktningar men min avsikt är att föra frågorna framåt.

Hoppas frågorna lyfts

Caroline Olstedt Carlström, ordförande för Forum för dataskydd och partner i advokatfirman Cirio förväntar sig heller inte att någon av de förordningar som är kopplade till digitalisering ska klubbas under Sveriges ordförandeskap.

Däremot är hon optimistisk och tror att det kan bidra till att frågorna lyfts i Sverige.

– Jag tänker att det får ett mycket större fokus både på politisk nivå och i näringslvet – och om fler tvingas ut på banan och vi levlar upp till en högre nivå i Sverige är det en draghjäp för oss.

Och det är viktigt nu när initiativ på digitaliseringsområdet bara forsar fram i EU.

– Proppen har gått ur och det är bara att hänga med. Det viktiga är att det koordineras ordentligt eftersom det finns en klar risk för överlappningsproblem, säger hon.

– Nu gäller det att alla förordningar hänger ihop så vi får en hel bild och undviker tolkningsproblem mellan olika lagstiftningar.

Läs också: Nye ministern vill vara snabbfotad – men de konkreta beskeden dröjer
GDPR bara början – en våg nya lagar skakar om ännu mer