Mineral, vars robotar kan åka runt och inspekterar och samla in data om varje enskild gröda på ett fält, blir nu ett eget företaget under Googles moderbolag Alphabet.

Mineral startades för fem år sedan som en del av X, vilket är Alphabets avdelning för projekt som försöker lösa några av världens mest komplicerade problem. Målet med Mineral är att skala upp det hållbara jordbruket med ett system som anpassar sig för varje gröda.

Förhoppningen är att den data som samlas in med tiden ska kunna ge en djupare föreståelse av den komplexa interaktionen mellan en grödas gener, miljön och hur jordbruket går till. Enligt teamet har det tidigare funnits förhållandevis lite data inom området där mycket istället handlat om intuition. Något som kan ändras genom en robot som kan utföra det väldigt tidskrävande arbetet att inspektera alla plantor.

Läs också: Nu finns elektriska robottraktorer drivna av Nvidia-chipp