Detta enligt analysföretaget Canalys rapport för fjärde kvartalet och helåret 2022.

– Som väntat mötte den globala pc-marknaden fortsatt motvind under fjärde kvartalet, och rundade på så sätt av vad som blev ett svårt 2022, säger Ishan Dutt, analytiker på Canalys.

Nedgången förstärks av att jämförelseperioden 2021 var ett starkt år med rekordstora leveranser av både bärbara och stationära pc. Ishan Dutt fortsätter:

– Tillverkare och återförsäljare försökte stimulera konsumenternas inköp med kraftiga rabatter, men trots framgång i vissa fickor, så räckte det inte för att driva en betydande nyförsäljning.

Ishan Dutt förklarar den krympande försäljningen med höga energipriser och inflation på viktiga marknader som USA och Europa, vilket fått konsumenter att skjuta på sina inköp.

Även på företagsmarknaden har det varit åtstramningar, som en följd av förväntad lågkonjunktur.

Enligt en undersökning som Canalys gjort bland 250 företag i pc-branschen förväntar sig 60 procent att deras pc-intäkter är oförändrade eller minskar 2023.

Dutt tillägger dock att svårigheterna på marknaden är på kort sikt och att de långsiktiga utsikterna för pc är positiva. Både 2022 och 2023 är försäljningen högre än den var före pandemin.

– När företag och konsumenter ridit ut stormen så tror vi att senarelagda inköp kommer att börja stärka marknaden i slutet av 2023 och sedan tar fart under 2024.

Det här kommer att förstärkas av en ökning inom utbildningssektorn, då de enheter som såldes under pandemin når slutet av sin livscykel. Även under nedgången kommer det att finnas områden som levererar, som gaming, uppkopplade datorer och enheter för hybridarbete.

Lenovo var den leverantör som sålde flest pc under fjärde kvartalet, följt av HP, Dell, Apple och Asus.