Den tyska konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt låter meddela att man har inlett en granskning av Googles omfattande insamling av data.

Enligt Bundeskartellamt har användarna för lite att säga till om när det gäller insamlingen och hur informationen delas mellan Googles olika tjänster, däribland Google Search, Google Maps och Youtube.

Googles förfarande sägs dessutom hämma konkurrensen, detta då insamlingen av data ger företaget en orättvis fördel när det kommer till riktade annonser.

Sedan tidigare har Googles datainsamling kritiserats av både EU och USA, men än så länge har företaget inte vidtagit några större förändringar i syfte att blidka kritikerna.